Rehberlik Servisinin Çalışmaları ve Amacı

Uzman Kalemlerden Seçmeler

Rehberlik servislerinin ve/veya birimleri günümüzde pek çok okulda bulunan birimlerdir. Ancak işlevleri, amaçları ve çalışma süreçleri tam olarak ne veliler ne öğrenciler ne de eğitimciler tarafından bilinmemekte ve bunun sonucunda etkin olarak kullanılamamaktadır. Peki, gerçekten Rehberlik Servisleri (Birimleri) neler yapmakta ve öğrenim süreçlerine nasıl katkı üretmektedir?

 

Bu sorunun cevabını vermek için alan tanımının iyi yapılması gerekmektedir. Eğitim kurumlarında rehberlik servisi; öğrencileri yönlendiren ve psikolojik sorunlarda öğrencilere yardımcı olmaya çalışan bir birim olarak tanınmakta. Yanlış olmamakla birlikte eksik olan bu görüş rehberlik servislerinin işlevini ve işleyişini de zorlaştırmaktadır.

 

Bilimsel Anlamda Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerini incelediğimizde, eğitim psikolojisinin çalışma ve uygulama alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim psikolojisi en genel anlamı ile psikolojik olarak eğitim süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Eğitim psikolojisi temelde kim, nerede ve nasıl öğrenir sorularına cevap aramaktadır (Başaran, 2007). Yani diğer bir ifade ile eğitim psikolojisi eğitim ortamını, öğrenme olgusunu, öğrenen ve öğretenin özellikleri, öğretim süreci yönetimi gibi alanları ve bu alanlarda etkin rol alan faktörleri incelemektedir (Bacanlı, 2015).

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda bilimsel nitelikli ilkeler, kurallar ve yasalar ortaya koyulması amaçlanır. Ayrıca bu amaçlar doğrultusunda öğrenme, eğitim, bireysel başarı, psikolojik destek, davranışsal eğilimler, gelişimsel özellikler gibi pek çok alanda kuramlar oluşturulması beklenir (Erdoğan, 2016).

 

Elit Gençler Kolejinde Rehberlik Hizmetleri

Bilimin ışığında çalışmalarını yürüten ve öğrencilerimize daha iyi yarınlar bırakmak için çabalamayı temel amaçlarından kabul eden Elit Gençler Koleji Rehberlik Servisi olarak bizlerde, bu bilimsel tanım ve veriler ışığında yıllık planlamamızı yapmakta ve tüm öğrencilerimizi bir birey olarak ele almaktayız. Tüm bireyler kendilerine özgü potansiyellere sahiptir. Yani tüm insanlar birbirinden farklı ve özeldir. Bu prensipten hareketle bizlerde tüm öğrencilerimizin ihtiyaçları ile tek tek ilgileniyor ve onlar için en verimli öğrenme ortamlarını oluşturmaya gayret ediyoruz. Öğrenci ve velilerimize yönelik verdiğimiz hizmet başlıklarımız şu şekildedir;

 

 • Öğrenme Süreçlerinin Desteklenmesi,
 • Gelişim Süreçlerinin Desteklenmesi,
 • Meslek, Alan ve Bölüm Tanıtımları,
 • Psikolojik Destek ve Terapi Süreçleri,
 • Eğitim Koçluğu Hizmetleri,
 • Kariyer Planlama Hizmetleri,
 • Okula Uyum Süreçlerine Yönelik Danışmanlık Hizmeti,
 • Temel Yetkinlik Eğitimleri (Zaman Yönetimi, Karar Verme, Problem Çözme vb.),
 • Velilere Yönelik Eğitimler (Anne-Baba Okulu vb.),
 • Velilere Yönelik Aile ve Çift Danışmanlığı,
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanlık Süreçleri,
 • Ders ve Sınav Başarısına Yönelik Çalışmalar,
 • Öğretmen, Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Dosyalarının Hazırlanması,
 • Birebir Öğrenci Takibi,
 • Sınav Sistemleri, Kariyer İmkanları vb. Alanlarda Bilgilendirme,
 • Öğrenciler Arası İlişkilerin Sağlıklı Yürütülmesi,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik dokümanların oluşturulması vb…

 

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve bizlerle tanışmak isterseniz sizleri okulumuzda ağırlamaktan büyük zevk duyarız.

 

Elit Gençler Koleji

Rehberlik Servisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir