Robotik Klübü Öğrencilerimiz

Elit Takip Sistemi
Robotik Klübü Öğrencilerimiz

21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerini sorgulayan, problemleri tanımlayan, yenilikçi düşünmeye sevk eden, girişimci ruhlu, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettikleri görülmektedir. 

 

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmasını arttırması ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için özellikle genç yaşlarda öğrencilere bu özellikleri geliştirebilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir.