Stem Eğitimi

Elit Takip Sistemi
Stem Eğitimi

Dünya eğitim gündemi incelendiğinde, üzerinde en çok durulan kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir.Bu eğitim modeli ile daha üretken bir nesil yetiştirmek adına İstanbul Aydın Üniversitesi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz STEM eğitimine öğrencilerimizle katıldık.