Elit Takip Sistemi
Gençlik Kulüpleri


LİSE KULÜPLER

TİYATRO KULÜBÜ


Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır. Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Eğitim ve öğretim yılının başında seçilen bir oyun, öğrenciler arasında rol dağılımı yapılarak çalışır ve yılsonunda sergilenir.

 

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ


Fotoğrafa ilgi duyan ve fotoğraf yeteneklerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık olan Fotoğrafçılık Kulübünde, öğrenciler temel fotoğraf eğitimi alarak estetik bir bakış açısına sahip olurlar. Kulübümüzün etkinleri arasında, öğrendiklerimizi uygulayarak fotoğraf sergisi açma ve bu sayede fotoğraf tekniğini öğrenerek ve fotoğraf sanatını tanımayı sağlamak yer almaktadır.

Fotoğrafçılık kulübünde öğrenciler;

·         Fotoğraf Nedir?

·         Neden fotoğraf çekiyoruz?

·         Neden fotoğraf çektiriyoruz? 

·         Fotoğraf nasıl çekilir?

·         Fotoğraflar neden saklanır?

·         Anı fotoğrafı nedir?

Sorulara yanıt bulurlar.

 

BİLİM - FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ


Kulübümüz, öğrencilerimizde kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturmayı, pozitif ve analitik düşünebilmeyi, yorumlamayı, analiz ve sentez yapabilme gücünü geliştirmeyi, sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen bir düşünce sistemini esas almaktadır. Öğrenciler toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilir. Yıl boyunca öğrendikleri, merak ettikleri veya araştırdıkları konularla ilgili projeler geliştirir, yeni buluşlar yaparlar. Bu proje ve buluşlarla yıl içerisinde düzenlenen bilim şenliklerine ve sergilere katılırlar.

 

MÜZİK KULÜBÜ


Müzik kulübünün temel amacı; çocukların seslerini daha düzgün kullanabilmelerine, şarkı söylerken nelere dikkat etmeleri gerektiğine, ritimsel duygularını geliştirmelerine, sanatsal yönlerini ortaya koyabilmelerine yardımcı olabilmektir. Kulübümüz öğrencilerimizin müziğe karşı olan ilgilerini artırmayı enstrüman çalma heveslerini desteklemeyi, yeteneklerini düzenli ve plânlı çalışmalarıyla nasıl gelişeceği konusunda yardımcı olmaktadır. Müzik Kulübü öğrencilerinden oluşan okul korosu yıl içerisinde düzenlenen belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklerde ve yılsonu etkinliklere katılmaktadır.

 

YABANCI DİL (JMUN) KULÜBÜ

 

Yabancı dil Kulübümüzde öğrencilerimize  İngilizce’nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi, İngilizce’yi okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirme ve anlama kapasitelerini arttırmaktır. İngilizce konuşulan toplumların, ABD ve Avrupa ülkelerinin kültür özelliklerini tanıma, Avrupa Birliği hakkında bilgi edinmeyi, Ülkemizde ve dünyada uygulanan İngilizce sınavlar, yarışmalar ve projelere katılımı sağlamaktadır. Ayrıca İngilizce olarak kompozisyon, şiir, drama, vs yazma becerilerini geliştirerek, grameri doğru ve kurallara uygun şekilde kullanmayı sağlar.


SPOR KULÜBÜ


Spor kulübünde öğrencilerimizin fiziksel etkinlikler ile gelişim ve becerilerini geliştirerek; her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına sağlamakla birlikte  kendilerine güvenen, çabuk karar veren, gurup içinde çalışma alışkanlığı kazanan ve liderlik ruhunu geliştiren, bireysel ve takım hedefleri belirleyebilen, planlı çalışma alışkanlığı kazanan, bireysel farklılıklara saygı gösterebilen, verilen görevi istekle yapan ve sorumluluk alan; ayrıca okul içinde düzenlenen sportif faaliyetlerin organizasyonlarında sorumluluk alan öğrenciler yetiştirmektir.


GEZİ İNCELEME KULÜBÜ


Gezi ve inceleme kulübünde öğrencilerimiz, öncelikle yakın çevredeki tarihi yerlerin yanında ülkemizin çeşitli yörelerine gezileri düzenleyerek, yöresel farklılıkları ve o yöreye ait coğrafi ve beşeri özelliklerinin tanımasını sağlar.