Elit Takip Sistemi
Üniversite Hzl.Çlş.
Hangi Lise olursa olsun

ÖĞRENCİLER AYNI ÜNİVERSİTE  SINAVINA GİRER!!!


 !!! ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKTA İDDİALIYIZ !!!

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BİRİMİ


ÖSYM sistemine yönelik uygulama ve değerlendirmeler 9. Sınıftan itibaren başlar.


9. ve 10. Sınıflarda uygulanan akademik program, temel kavram ve düşünceye dayalı dersler genel değerlendirme sınavları ile birlikte yürütülür.

Her dersten birkaç tane  hazırlık kitabı ve soru bankası takibi sağlanarak öğrencilerimizin uygulayarak, bol soru çözerek konuları kavramaları sağlanmaktadır.

9. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde konular YGS-LYS ile bağlantılı olarak anlatılmakta, YGS-LYS konuları 4 yıla bölünerek öğrencimizin YGS-LYS hazırlık yükü 4 yıllık sürece yayılmaktadır.

11. ve 12. Sınıflarda uygulanan akademik program “Çalışma Testleri”, “Ders Başarı Sınavları” ve “Deneme Sınavları” ile desteklenir.

ÖSYM sınavlarında yer alan konular, soru sayıları, bunların alan dağılımları, kat sayıları titizlikle izlenir ve öğrenciler buna göre yönlendirilir.

Öğrencilerimizin çalışma programlarının oluşturulması, bunların takibi ve ihtiyaç duyduğu moral destek, öğrencimizin kendisinin belirlediği koç-mentör öğretmeni tarafından yapılmaktadır.

Her deneme sonunda ders öğretmenleri deneme sonuçları değerlendirilerek, denemelerin madde analizleri yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonunda öğrencilerin işlenen konularla ilgili anlaşılmamış alt başlıklar tekrar edilir ve tamamlamalar yapılır.

Deneme sınavları Ölçme-Değerlendirme Biriminden alınan sonuçlarla istatistiksel olarak değerlendirilir. Öğrencilerin bireysel başarıları takip edilir.

YGS-LYS çalışmalar yapılırken öğrenci ile ilgili gözlenen tüm gelişmeler, somut veriler ışığında velimizle ve öğrencimizin kendisi ile düzenli olarak paylaşılmakta, gerekli tedbirler birlikte alınmaktadır.

Öğrencilerimizin üniversitede doğru meslek seçimini sağlamak için meslek tanıtımları ve üniversite gezileri yapılmakta, mezunlarımızla bir araya gelmeleri sağlanarak tecrübe aktarımı ve moral paylaşımı sağlanmaktadır.

Tüm öğrencilerin sınav sürecinde başvuru, yerleştirme, ek kontenjan durumları izlenir ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru tercihler yapmaları için rehberlik edilir.

Rehberlik birimi; sınav süreciyle ilgili hedef belirleme, akademik takip, motivasyon, bireysel ve grup rehberliği çalışmaları yapar.