Eğitim Danışmanlığı

Elit Takip Sistemi
Eğitim Danışmanlığı


Çocuklarımızın öğrenme deneyimi öğütlerimizden daha değerlidir.
Çocuğunuzu ve kendinizi daha yakından tanıyabilmeniz için itinayla seçilmiş bir okul tercihi en az üniversite tercihi kadar önemlidir.
Öğrencilere yetenekleri, akademik başarıları, ilgileri konusunda ve kişiliği konusunda geri besleme çalışmaları yapma ve uygulanan test ve tekniklerimiz

•SOSYOMETRİ: Grubun gerçek görünümü hakkında bilgi veren bir tekniktir. Tercihler, redler, arkadaş ilişkileri hakkında bilgi vermektedir.(Sözel olarak yaş grubuna uygun olarak uygulanmaktadır.)

•GOODENOUGH: “Bir insan çiz “testi. İnsan tanıma kişilik testi. Kişinin iç dünyası, sosyal ilişkileri ve diğer algılarına ulaşabilme.

•MOURİCE POROT: “Bir aile çiz” testi. Kişinin ailesi ile olan çatışmalarını ortaya çıkarmak için kullanılan ölçektir.

•KOCH: “Bir ağaç çiz “ testi. Çocukların iç dünyalarını psikaanalitik semboller aracılıyla yorumlamayı amaçlayan projektif bir tekniktir.

•DOKTOR. FAY-ANDRE REY: “ Yağmur altında dolaşan kadın “ testi. Kişinin iç dünyasını psikoanalitik semboller aracılıyla yorumlamayı amaçlayan projektif bir tekniktir.

•KOCH: “ Bir bahçe çiz “ testi. Dünyayı tanıyışına ve ele alış biçimine, kendini sakladığı iç benine ulaştırmayı sağlar.

•FROSTİG : Çocuklardaki görsel algı veya göz-motor derecesini ölçerken, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılabilir. Görsel algıyı değerlendirmek üzere okulumuzda 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanan Frostig bir kalem kağıt testi  olup, uygulama programı oyun şeklinde sunulurken çocuklar önce dinlemekte daha sonra işitsel algı görsel-motor faaliyete aktarılmakta ve her fırsatta dil, algılama ve motor gelişim çalışmaları birleştirilmektedir. Böylelikle öğrenme düzeyinin tespiti elde edilmektedir.

•ÖĞRENME STİLLERİ: Düşünce biçimini, öğrenmeye nasıl yaklaşıldığını ve bilginin nasıl yorumlandığını bildirir. Kan grubu gibi doğuştan var olan kişinin yaşamında çok etkileri olan özellikleri belirler.

•KİMDİR BU? : Öğrencinin bulunduğu sınıf içinde nasıl tanındığını anlamak amacıyla hazırlanmış bir tekniktir. (Yaş grubu dikkate alınarak sözel uygulanmaktadır.)

•OTOBİYOGRAFİ:
Kişinin davranışlarının gerisinde yatan gereksinimleri, bastırılmış duyguları, tutumlarını ortaya çıkarmak ve bireyin rahatlamasını sağlamaktır. Ayrıca bireye zayıf ve üstün yanlarını, başarı ve başarısızlıklarını, insan ilişkilerini ve yaşantılarını anımsatma fırsatı vermektedir.

•PROBLEM TARAMA:
Öğrencilerin belli başlı üzüntülerini ve her türlü problemlerini tespit ederek onlara yardımcı olmayı sağlar. (Sözel uygulanmaktadır.)

•ARZU LİSTESİ:
Öğrencilerin ileriye dönük plan yapabilme, hayal güçlerini de kullanarak kendilerine yönelik düşünceler oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.(Sözel uygulanmaktadır.)
Ve diğer birey tanıma tekniklerinde kullandığımız test ve anketlerimiz ise;
Aile envanteri, Bier Cümle Tamamlama, , Çoklu Zeka Envanteri, Eleştiri Anketi,  Oyun Terapi, Psikodrama, Snellen- Symbol Testi, Louisa Düss


Velilerimize sunulan EGEM ( Eğitim Geliştirme Merkezi ) seminerlerimizden bazıları ;

•Okulun ilk günleri
•Okul fobisi
•Çocuk yetiştirmede anne-baba tutumları – Ev ve okul birlikteliği
•Akran baskısı
•Öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri
•Uyum ve davranış sorunlarına çözüm önerileri