Felsefemiz

Elit Takip Sistemi
Felsefemiz

 

HAYAT BAŞARISI


Herkesin tek hayali çocuğunun gelecekte başarılı olmasıdır.Yapılan tüm fedakarlıklar tüm çabalar bu hedefe kitlenmiştir.

 

       Kaliteli  Eğitim,öngörülü eğitim bu hedefe giden yolun tek aracıdır.


     En büyük  Üniversiteleri bitirenler  bile hayatın içinde başarılı olamayabilirler.Hayatta başarılı olanlar, iyi eğitimli, ne istediğini bilen, çalışkan, üretken, iletişimi kuvvetli ve sosyal insanlardır.

Tek önemli gerçek “ HAYAT BAŞARISIDIR”.

Hayata hazırlanmaları için bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı  işte bu bilinçle çalışarak eğitim veriyoruz. Çocuğunuzun sizin bile farkına varamadığınız potansiyellerini  ortaya çıkarıp bulup, öğretimle güçlendiriyor, eğitimle şekillendiriyoruz.

 

        Çok dilli sınıflarımızda İngilizce, Almanca ile Batı’yı, Çince Rusça ile Doğu’yu yakalamalarını hedefliyoruz.

 

     Teknolojik yenilikleri sürekli takip ederek, okulumuzda kullanıyor ve öğrencilerimize Teknolojik ürünleri doğru kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz.


       En önemlisi Karakter Eğitimi sistemimizle, doğruyu-yanlışı ayırt etmeyi, sabırlı olmayı, karşısındaki kişilere saygılı olmayı ve iletişimin önemi gibi erdemleri kazandırıyoruz.


 


MİSYON  VE  VİZYON

Misyonumuz; eğitimin insan yetiştirme sanatı olduğu okulumuzda;  

Anadilini çok iyi bilen,  en az üç yabancı dilde kendini ifade edebilen, soran sorgulayan, sorumluluk sahibi, grup içinde takım ruhu ile çalışabilen, topluma hizmet ve yurttaşlık bilincine sahip, ezberci değil, öğrenen ve öğrendiklerini hayata geçiren, çağın teknolojilerini kullanabilecek bilgiye sahip, maddi ve manevi varlığını koruyabilen, tüketici değil üretici, özgüveni tam, çağa yön verecek bireyleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz; küreselliğe geçiş süreci yaşandığı günümüzde; 

Bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı eğitim ortamlarının hazırlanması, her öğrenciyi kendi kapasitesinin zirvesine ulaştırmayı amaçlamak ve bu yolla; Türk Milli Eğitimi’nin güzide eğitim kurumlarından biri olmaktır.