Elit Takip Sistemi
Fen Bilimleri Bölümü
FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

FEN BİLİMLERİ


Fen Bilimleri derslerinde ağırlıklı olarak yaşayarak öğrenmeye büyük önem verilmektedir. Bu dersler; teoriden çıkarılıp laboratuvar uygulamalı düzeyde işlenilmektedir. Bu sistem, ezberciliği önlediği gibi üretken ve araştırıcı bireyler yetişmesinde de büyük önem taşımaktadır.
Derslerimiz bilgisayar destekli olarak öğrencilerimize sunularak analitik düşünme kaçınılmaz hale getirilmektedir. Fen Bilgisi derslerimiz okul içi ile sınırlı kalmayıp, sebep-sonuç ilişkilerini gözlemleyecek geziler ve aktivitelerle desteklenmektedir. Konu sonu test sorularıyla öğrenciler öğrendiklerini pekiştirir ve çözümleme yeteneklerin geliştirirler. Ayrıca proje çalışmalarına da yönlendirmeler yapılır. 
Okulumuzda dört yıldır Bilim Şenliği düzenlenmektedir. Şenliğe katılan öğrenci projeleri de yüz güldürücüdür. Önümüzdeki yıllarda projelerimiz okullar arası yarışmalarda yerini alacaktır.  Kurumumuzdaki Fen Bilimleri genel çatısı altında verilen fen bilgisi eğitimlerinin genel amaçları şunlardır:


1) Ezbere dayanmayan, deneyerek öğrenme prensibine dayalı kalıcı bir davranış değişikliği kazandırmak ve bu yolla onlara kendi kendilerine projeler üretebilir hale getirmek.  
2) Fen Eğitimi sonucu öğrencilerimizin doğadaki ve gündelik hayattaki olayların nedenlerini ve sonuçlarını sorgulamalarını sağlamak, araştıran, meraklı öğrenciler yetiştirmek. 
3) Laboratuvar ve proje çalışmaları ile gerek el becerilerinin gelişmesini gerekse de grup çalışmaları sayesinde sosyalleşmeleri yolunda olumlu adımlar atmak.  
4) Soru-cevap ve diğer öğretim tekniklerini kullanılması ile öğrencilerin ilgilendiği konulardaki problemleri incelemesini ve cevabını keşfetmesini sağlamak. 
5) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen öğrenciler yetiştirmek.
6) Öğrencileri TEOG ve YGS- LYS sınavlarına hazırlamak.
 

 

 

BİYOLOJİ DERSİ: 

       
 Amacımız, bilimi, teknolojiyi ve insan aktivitelerinin dünya üzerindeki etkilerini anlayan ve bu bilgileri kişisel, sosyal ve çevresel konularda verdiği kararlarda kullanan öğrenciler yetiştirmektir.
Biyoloji, biyoteknoloji, genetik ve ekoloji konularında, günümüzde ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle, okulumuzda Biyoloji derslerine daha fazla önem verilmektedir.
Biyoloji dersleri, konularına göre laboratuvardan faydalanarak, gerekse akıllı tahta programında pekiştirilerek çağın gereklerine uygun şekilde işlenmektedir. 
Öğrencilere araştırmaya yönelik ve güncel projeler verilmekte, bu projeler notla değerlendirildiği gibi, uygun bulunanlar 'Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü, etkinlikleri kapsamında yılsonunda düzenlenen, 'Bilim Şenliği’nde sergilenmektedir.
Öğrencilerin konuları daha iyi kavrayabilmeleri için birebir çalışmalar yapılmakta, gerektiğinde 
sınıf bazında etütler uygulanmaktadır. Bu çalışmalar son sınıf öğrencilerine özel bir program dahilinde uygulanmaktadır.

Öğrenciler yönünden amaçlarımız şunlardır

•    Araştırmacı ve sorgulayıcı olma, sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme.
•    Bilimsel problemin çözüm basamaklarını bilme ve uygulama.
•    Biyoloji konusunda karşılaştığı sorunları, sadece bilimsel yollarla çözebileceğini anlama.
•    Günümüzde Biyoloji konusundaki gelişmeleri takip etme.
•    Çevreye duyarlı olma ve kendisinin de çevrenin bir parçası olduğu bilincinde olma.
•    Sağlıklı yaşam koşullarını bilme ve uygulama.FİZİK DERSİ:

Fizik fen bilimlerinin temel disiplinlerinden biridir. Maddenin yapısını ve davranışlarını inceler. Bu derste öğrencilerimizin yaşadıkları dünyayı anlamaları sağlanırken, aynı zamanda fiziksel çevrelerine ilişkin sezgileri de gelişmektedir.

Fizik derslerinde amacımız; eğitim öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamaktır. Bunu sağlarken öğrencinin farklı algısal tercihleri(görsel, işitsel tercihler; akıllı tahta yardımı ile)(dokunsal tercihler; laboratuvar yardımı ile)göz önünde tutularak, bilgiyi işlemedeki zihinsel süreçleri, öğrenmeyi etkileyen tüm faktörleri içeren öğrenme stilleri temel alınmaktadır.

Fizik derslerinde, öğrencilerimizin aktif katılımı ile ezberden uzak bir eğitim verilmektedir. Fizik eğitimi programlarının, birden çok duyuya hitap edebilmesi için dersler,  laboratuvarda deneysel çalışmalarla birlikte yürütülmektedir. Araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği fizik derslerinde, problem çözmenin yanı sıra öğrencilerimize, yeni problemlere nasıl yaklaşacağı öğretilmektedir. 

Ayrıca son sınıf öğrencilerimizi YGS ve LYS hazırlık çalışmaları ile desteklemekteyiz Netice olarak okulumuzda, Fizik eğitimi, öncelikle uygulamalı, daha sonra günlük hayatta kullanılan malzemeleri laboratuvar ortamında veya bulundukları yerlerde konum eğitimi yapılarak verilmektedir. Böyle bir düşünce ile eğitim veren okulumuzda özellikle de Fizik eğitimine başlayan bir öğrencinin başarısızlığı mümkün olmayacaktır.KİMYA DERSİ:

Okulumuzda Kimya dersleri, teknoloji sınıflarında işlenmekte olup, öğrencilerin hem işitsel, hem de görsel olarak derse ilgileri çekilmekte, teknolojiyi kullanabilme kabiliyetleri geliştirilmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızda deneylerle desteklediğimiz dersimizde, öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır. Analitik bir bilim olan Kimya derslerini işlerken, öğrencilerimizi, analitik düşünme gücüne ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilme yeteneğine sahip, bilimden korkmak yerine, bilimi sevmeyi öğrenmiş, problem çözme yeteneği gelişmiş birer birey olarak hayata ve üniversiteye hazırlamayı amaç ediniyoruz.