Elit Takip Sistemi
Karakter Egitimi

Karakter Eğitimi Nedir?
         
    Niçin Karakter Eğitimi?

Ülke olarak yaşadığımız sorunların temelinde yatan en önemli faktör nitelikli insan yetiştirme sorunudur. Sosyolojik bir değerlendirme olarak; toplumları bireyler oluşturduğuna göre, bir toplumun kalite düzeyinin de o toplumda yaşayan bireylerin kalitesinden veya kalitesizliğinden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz.
Günümüz eğitim-öğretim anlayışında "öğretim" öne çıkarılırken, "eğitim" boyutu ikinci planda değerlendirilmektedir. Eğitim kurumlarında ve ailelerde bu durum dikkate alınmadığında amaçsız, vurdumduymaz, sorumluluk duygusu taşımayan, bencil toplulukların  oluşması kaçınılmaz olacaktır.
Hem eğitimciler, hem de anne-babalar olarak çocuklarımıza doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, başkalarına saygılı olma, çalışkanlık, cesaret, ideal sahibi olma, kararlılık vb. evrensel değerlerin öğretilmesinin gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak tartışma, bunun nasıl yapılacağı konusunda odaklanmaktadır.
Bu konuda okulumuzda "Karakter Eğitimi Projesi" başlatarak evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırmayı amaçlamaktayız.

  Karakter Eğitimi Nedir?

Karakter, bir bireyin kendine özgü yapısıdır. Onu başkalarından ayıran ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özelliktir. İnsanların çok yönlü özelliklerini tanımaya yarayan davranışlar bütünlüğüdür. İnsanın kendisine, çevresindekilere, genel olarak topluma karşı tavırlarını belirleyen karakter, toplumsal bir kavramdır. İyiyi bilme, iyiyi sevme ve iyiye ulaşma olarak da tanımlanır.
Karakter Eğitimi Projesi, öğrencilere sınıf içerisinde, etkinlikler, sınıf çalışması, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle çocuklara evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmesi amacıyla uygulanan bir rehberlik programıdır.
Projemiz kapsamında, karakter eğitimi konuları içerisinden her ay bir konu belirleyip bu kavramın çocuklarımıza kazandırılmasına çalışıyoruz. Davranış kazandırmada ailenin ve toplumun karakter eğitimine destek vermesi de çok önemlidir.
Bu açından o ayki konu öğrencilere anlatılırken anne baba olarak sizlere ve tüm destek personeline (danışma, kantin, temizlik, yemekhane, güvenlik, servis şoförü ve hostes ) de bu konu anlatılarak bir bütünlük sağlanmaya çalışılacaktır.

     Karakter Eğitiminin Hedefleri


•    Karakter eğitiminin ana amacı çocuklarımıza evrensel değerleri kazandırmaktır.
•    Kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma,
•    Kendisine dünyanın ve toplumun bir parçası olduğunu fark ettirme,
•    Bilgiyi doğru şekilde kullanan bireyler yetiştirme,
•    Yaşadığı toplumdaki sosyal adalet ve eşitlik ilkesini benimsetme,
•    Bireyin duygusal, ahlaki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunma
Kısaca iyi karakterli insan olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız.