Elit Takip Sistemi
Kulüp Çalışmaları

MENTAL ARİTMATİK KULÜBÜ

 

Kulübün Amacı

 

•Her türlü sayısal işlemi, kağıt kalem ve hiçbir araçkullanmadan birkaç saniye içinde tamamen kafadan çözebilme yeteneğine sahipolmayı hedefliyor.

•Mental Aritmetik program tabanlı eğitim programı ileçocukların gelişimine katkıda bulunarak onlara ileri aritmetik becerilerkazandırmaktır.

•Çocukların matematik ve sayı korkularını yenmeyi sağlamak.

•Karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisisağlamak.

•Çocukların akademik başarılarına doğrudan katkı sağlamak.

•Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon yoğunluğu sağlamak.

•Psiko-motor becerilerinin gelişimini sağlamak.

•Görsel hafızalarının gelişimini sağlamak.

•Problem çözme becerisi kazandırmak.

•Özgüven oluşumunu sağlamak.

 

 

 

 

SATRANÇ KULÜBÜ

 

Kulübün Amacı

 

•Analitik düşünmeyi sağlar.

•Öğrencilerin doğru karar vermelerini sağlar.

•Hedef belirlemeyi sağlar.

•Ayrıntıları görme gibi yetenekleri geliştirir.

•Satranç kulübünün amacı, satrancı tüm öğrencileresevdirmektir ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vermektir.

•Satranç, zihinsel gelişimlerine katkı sağlar.

•Öğrencileri zihinsel bir spor olan satranç ilerahatlatmanın yanında, öğrencilere özgüvenli, özgür, başarılı ve sosyal birvizyon kazandırır.

 

 

 

 

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

 

Kulübün Amacı


•İngilizce drama, öğrencilerin zihinlerindeki düşüncelerekelime oyunlarıyla yön vererek görsel bir şölene dönüştüren, soyut kavramları (neşe, üzüntü, mutluluk, acı vb. ) ufak hareketlerle somut hale getiren, içindeyaşadıkları dünyayı farklı bir tarzda yorumlayarak tekrar kurgulamaları,bakmaları, görmeleri, sormaları, cevaplamaları, tüm bunları yaparken deİngilizcelerini geliştirmelerini sağlar.

•Enerji dolu olmayı ve hayata olumlu yaklaşmayı öğretir.

•Özgüven sağlar.

•Özsaygısı gelişir.

•Sözel iletişim sağlar.

•Etkili sosyal iletişim kurma becerilerini geliştirir.

•İngilizce'yi doğaçlama konuşma rahatlığı ediniyorlar veçok eğleniyorlar.


ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ

 

Kulübün Amacı

21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerinöğrencilerini sorgulayan, problemleri tanımlayan, yenilikçi düşünmeye sevkeden, girişimci ruhlu, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip ve topluma karşıduyarlı bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettikleri görülmektedir. 

Yaşadığımızyüzyılda her şey o kadar hızlı değişiyor ki ekonomik ve sosyal değişimlerokulların öğrencilerini; henüz var olmayan mesleklere, keşfedilmemişteknolojilere hazırlamak zorunda bırakıyor.

Türkiye’ninbilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini ve sosyal ve ekonomikkalkınmasını arttırması ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için özelliklegenç yaşlarda öğrencilere bu özellikleri geliştirebilmeleri için imkânlarsunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. 

Kendi üreten herkes Maker'dır!