Kulüp Çalışmalarımız

Elit Takip Sistemi
Kulüp ÇalışmalarıMENTAL ARİTMATİK KULÜBÜ

Kulübün Amacı

•Her türlü sayısal işlemi, kağıt kalem ve hiçbir araç kullanmadan birkaç saniye içinde tamamen kafadan çözebilme yeteneğine sahip olmayı hedefliyor.
•Mental Aritmetik program tabanlı eğitim programı ile çocukların gelişimine katkıda bulunarak onlara ileri aritmetik beceriler kazandırmaktır.
•Çocukların matematik ve sayı korkularını yenmeyi sağlamak. 
•Karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisi sağlamak. 
•Çocukların akademik başarılarına doğrudan katkı sağlamak. 
•Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon yoğunluğu sağlamak. 
•Psiko-motor becerilerinin gelişimini sağlamak. 
•Görsel hafızalarının gelişimini sağlamak. 
•Problem çözme becerisi kazandırmak. 
•Özgüven oluşumunu sağlamak.

Ezcount China Abaküs ve Mental Aritmetik


SATRANÇ KULÜBÜ

Kulübün Amacı

•Analitik düşünmeyi sağlar.
•Öğrencilerin doğru karar vermelerini sağlar.
•Hedef belirlemeyi sağlar.
•Ayrıntıları görme gibi yetenekleri geliştirir.
•Satranç kulübünün amacı, satrancı tüm öğrencilere sevdirmektir ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vermektir.
•Satranç, zihinsel gelişimlerine katkı sağlar.
•Öğrencileri zihinsel bir spor olan satranç ile rahatlatmanın yanında, öğrencilere özgüvenli, özgür, başarılı ve sosyal bir vizyon kazandırır.