Yabancı Dil Egitimi

Elit Takip Sistemi
Yabancı Dil Egitimi

Almandilini öğrenmek için bir çok sebebimizVar :
  Almanca, 125 milyonkişinin anadili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biri.Avrupa’da 101 milyon kişinin anadili Almanca, AB kuruluşlarında İngilizcedensonra en önemli „çalışma dilidir“.ElitGençler Koleji olarakikinci yabancı dil eğitime verdiğimiz önem son derece ciddi bir eğitimpolitikamızdır. Her bir yabancı dil eğitim farklı kültürlere açılan penceredir.Almanya Türkiye’ninen önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1.000’den fazla Alman şirketibulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaretetmektedir.Almanca bilgisi iş piyasasında büyük avantaj sağlamaktadır.Almanya, yükseköğrenim açısından cazip bir ülkedir. Almanca dil bilgisi yüksek öğrenim imkanlarınıntüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır.Almanya ile Türkiyearasında Almanya’da yaşayan Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlarsebebiyle çok sayıda özel bağlar bulunmaktadır. Almanca bilgisi, bir aradayaşamayı kolaylaştırmaktadır.Yabancı dil bilgisikültürel, fikirsel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere karşıhoşgörüyü arttırır. Çok dillilik sadece Avrupa Birliği’nin genişlemesiaçısından değil, her anlamda bir avantaj sağlamaktadır.