Özel Egitim Bölümü

Elit Takip Sistemi
Özel Egitim BölümüYAŞITLARI İLE YAŞAMAK
(Otistik , Hiperaktif ve  M.R.)

Kolejde yer alan sınıflarımız öğrencilerin yaş grupları ve performans düzeyleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Sınıf sayısını ve düzeyini mevcut öğrencilerimiz belirlemektedir. Öğretilebilir gruptaki öğrencilerimiz Akademi Sınıfları olarak adlandırdığımız sınıflarımızda  eğitim görmektedir. Yaş aralığımız 3-14’tür.

Eğitilebilir seviyedeki öğrencilerimizin performans düzeyleri göz önüne alınarak hafifleştirilmiş ilk öğretim müfredat programı uygulanırken, sosyal gelişim alanındaki beceriler düşünülerek gruba uygun yıllık program oluşturulmaktadır.

Öğrencilerimiz serbest saatlerde bahçede , yemekhanede, kantinde, tenefüslerde çalışma atölyelerinde yaşıtları ile bir arada bulunmakta ve yaşamaktadırlar.

Bu gruplarda yer alan öğrenciler kurum uzmanlarının gelişim raporları doğrultusunda ihtiyaçları belirlenerek rehabilitasyon (Elit Akademi)  merkezimizde bireysel seanslara yönlendirilirler.

Ayrıca okulumuzda drama derslerine yer verilmekte ve sosyal yönden çocuklarımızın desteklenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra düzenlediğimiz gezilerde çocuklarımızın hem sosyal gelişimine katkı sağlamayı hem de bilgi birikimlerini artırmayı hedeflemekteyiz.

Sınıf mevcutlarımız 8-10 kişiyi geçmez. Sınıflarda 1 uzman öğretmen, 1 yardımcı öğretmen görev almaktadır.


Daha ayrıntılı bilgi almak için;


http://www.yucelen.istanbul/