Test

Elit Takip Sistemi
Scamper

SCAMPER PROGRAM

 

Scamper, bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek onesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar. Scamper uygulamasımateryal gerektirmeyen bir çalışmadır. Sizlerin de çocuğunuzla yemek yaparken,araba kullanırken kullanabileceğiniz gibi bir aile oyunu haline dedönüştürebilirsiniz. Peki Scamper nedir?

SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemiserisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesnedeğiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorularçocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular biranlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.Michalko ya göre Scamperın felsefesi Her fikir, varolan başka bir fikirdendoğar.

SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük. İngilizce 7 tanekelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir.

 

Substitude= Yer değiştirme

Combine= Birleştirme

Adapt= Uyarlama

Modify, Minify, magnify= Değiştirme, küçültme, büyütme

Put to other uses= Diğer kullanışlarının yerine koyma

Eliminate= Çıkarmak, yok etmek

Reverse, Rearrange= Tersine çevirme ve yeniden düzenleme

SUBSTİTUDE Yer Değiştirme: Bu aşamada nesneyi başka birşeyin yerine koyma çalışması yapılır. Örneğin : Elbise askısı yerine başka nekullanılabilinir? ( ağaç dalı, anten, tahta parçası vb. )

 

COMBİNE Birleştirme: Bu aşamada farklı düşünceler ve öğelerbir araya getirilir ve birleştirilir. Örneğin : Elbise askısı ile neyibirleştirirsek daha gelişmiş bir askı elde ederiz? ( kirlilik ölçer bir aletle)

 

ADAPT Uyarlama: Bu aşamada nesnenin bir amaca ya da durumauyum sağlaması için üzerinde düzeltme yapılır. Örneğin: Elbise askısına asılangiysinin çabuk kuruması için ne yapılabilinir? (askı suyu emen bir materyaldenyapılabilinir.)

 

MODİFY, MİNİFY, MAGNİFY Değiştirme, Küçültme, Büyültme: Buaşamada nesnenin orijinal örneğini alıp formunu değiştirmek içingenişletme,şeklini ya da niteliğini büyütme,küçültme,hafifleştirme, yavaşlatmagibi düzenlemeler yapılır. Örneğin : Elbise askısı daha büyük ve güçlüyapılırsa ne olur? ( battaniye ve yatak örtülerini taşıyabilir.)

 

PUT TO OTHER USES Diğer Kullanımların Yerine Koyma: AmacınıDeğiştirme Bu aşamada çocuktan nesneyi farklı amaçlar için kullanması istenir.Örneğin: Elbise askısını başka hangi amaçla kullanabiliriz? ( şeklideğiştirerek anten olarak kullanılabilinir.)

 

ELİMİNATE Yok Etme, Çıkarma: Bu aşamada çocuktan birnesnenin nesnenin bir özelliğinin tümünü ya da bir bölümünü atmasını istenir.Örneğin: Elbise askısından neleri çıkarabiliriz? ( Pantolon asılma bölümünü )

 

REVERSE, REAARANGE Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme:Bu aşamada çocuktan nesnenin sahip olduğu şekilden farklı olarak düşünmesiistenir. Örneğin : Elbise askıları nasıl tasarlanabilinir? ( altına başkaaskıların asılabileceği bir kanca eklenerek giysi merdiveni oluşturabilinir. )