Elit Takip Sistemi
Sosyal Bilimler BölümüSOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ:
   
 Atatürk ilke ve inkılapları ışığında eğitim alan, vatanına  ve milletine  bağlı gençler yetiştirmek.
•     Sorgulayıcı eğitim anlayışı çerçevesinde yetişen bireyler oluşturmak.
•    Çağa ayak uydurabilen, Evrensel düşünebilen, Toplumsal değerleri kavramış bireyler yetiştirmek.
•    Sahip oldukları milli ve ahlaki değerlerle, inanç ve kültür dünyalarında genişlik kazanmış Tarihsel olay ve olguları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde günümüz koşullarına göre yorumlayabilen gerçekçi açılımlarla geçmişe bakabilen,
•    Akıllı tahta sistemiyle öğrencilerimize  teknolojiden de yararlanarak yeni bir eğitim modeli uyguluyoruz.
•    Proje ve performans ödevleriyle bilgiye doğrudan ulaşmalarını ve bilgiyi nasıl kullanacaklarını sağlıyoruz.
•     Öğrenci merkezli, sosyal bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan bir anlayışı yaşama geçiren bir sistemle çalışıyoruz.
•    Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarını ve algılamalarını kolaylaştırmak, tarih-çevre-kültür ilişkisini kavramalarını sağlamaya  imkân tanıyoruz.
•    TEOG- YGS-LYS denemeleri yapılarak öğrencilerin eksik konuları tespit edilmekte, bilgi eksikliği ya da çalışma alışkanlığı açısından, gereksinimi saptanan öğrencilerle ek çalışmalar yapıyoruz.
•     Öğrencilerimize verilen  soru bankalarından ek ödevler verilerek, etütlere katılmaları istenmekte, böylece öğrencinin bire bir takibi yapılmaktadır.

Sosyal bilgiler bölümü olarak her şeyden önce sormayı bilen, farklı  bakış açısına sahip, üretken bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimize gerekli olan akademik dersleri verirken onlara insan olmanın değerlerini de kavratmak temel prensibimizdir. Sosyal bilgiler alanı içindeki disiplinleri kavramış yaşantısına aktarabilmiş ülkesini, milletini seven  bireyler yetiştirmek en önemli hedefimizdir.
 


 

 

 

COĞRAFYA DERSİ:

Coğrafya dersinde amacımız;  teknoloji ve iletişim çağını yaşadığımız 21.yy.da öğrencilerin teknolojik olanakları ve bilgi iletişim sistemlerini kullanarak yaşadıkları bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı daha yakından tanımalarını sağlayıp; Coğrafyanın nedensellik, dağılış ve karşılıklı etkileşim ilkeleri içerisinde gerekli yorumlamaları yaparak çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır. 

Ezberci zihniyetten uzak, coğrafyanın genel konularına vakıf,  Türkiye ve Dünya hakkında bilgi sahibi olan, harita ve grafik okumaları yapıp tablo ve diyagram hazırlayabilen,  bilgiler arasında bağlantılar kurarak çıkarımlarda bulunan, coğrafi sorgulama bilincine sahip, günümüz dünyasına uygun çağdaş bireyler yetiştirme ilkesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz.


TARİH DERSİ:

-Okulumuzda tarih eğitimini Akıllı Tahta Sistemini uygulayarak  işlemekte ve öğrencilerimize görsel –işitsel öğrenme imkânı sunmaktayız. 
-Ayrıca sözel anlatma tekniğini de kullanarak duygularını ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeye çalışmaktayız.
-Soru-cevap yöntemi ile de öğrencilerimizi konu içine çekip  aktif öğrenme  sistemi uyguluyoruz.
-Tartışma yöntemi ile de demokratik bir ortamda öğrenmelerini sağlıyoruz.
-Araştırma ve ödev (Proje – Performans) yöntemi ile  bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve sentez  yöntemi ile de bilgiyi yeniden oluşturma imkânı sağlıyoruz.