Elit Takip Sistemi
Türk Dili Ve Edebiyatı

TÜRKDİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ

 

 

 

TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI:


Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde amacımız; Öğrencinin öncelikle kendini tanıması, kendi ana dilini tanıması ve dili kullanma yetisini kuvvetlendirmesidir. Okulumuzda verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin okuduğunu anlayabilmesi, anladığını sözlü ve yazılı olarak iletebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak bizler için son derece önemlidir. Öğrencilerimizin, kendi ana dillerinin önemini kavramalarının yanında edebiyatlarına da ilgili bireyler olmaları günümüz şartlarında önemlihale gelmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olarak derslerimizde öğrencilerimizin derse olan ilgilerini artırmak, dikkatlerini sürekli hale getirmek için derslerimizde görsel verilerden ve teknolojik imkânlardan sıklıkta yararlanmaktayız. Elit Gençler kolejinde bizler, kitap okuma alışkanlığına son derece önem vermekteyiz. Eğitim verdiğimiz grubun özelliklerine ve yetiştikleri ortamı da göz önüne aldığımızda, öğrencilerimizin ilgisini çekecek çok fazla teknolojik imkân bulunmaktadır. Bunlar arasında bizler öğrencilerimizin kitaplarla iç içe olmalarını, kitaplara dokunmalarını, düzenli kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını ön planda tutarak kitabın insan hayatındaki önemini vurguluyoruz.

Okulumuzda zihinsel süreçleri göz önüne alarak 12.sınıf öğrencileri dahil olmak üzere anlayarak hızlı okumanın, gerek üniversite sınavlarına hazırlık gerekse derse konsantre potansiyellerini artırma adına derslerimizde öğrencinin okul sonrası yaşamına da zemin hazırlanmaktadır.