Elit Takip Sistemi
Uygulamalı Dersler Bölümü
BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

     Elit Gençler Koleji ’nin akademik felsefesini esas alan  Beden Eğitimi Bölümü; öğrencilerin kişisel gelişim özelliklerini doğru yönde değerlendirmede, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olan, yapıcı, ve milli değerlerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerinde beden eğitiminin iyi bir araç olduğunu düşünmektedir.

Bu düşüncenin ışığında oluşturulmuş programlar aracılığı ile öğrencilerine, yaş, fiziksel düzey ve gelişimlerine uygun beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmayı,  onları temel sağlık kuralları ve ilkyardım bilgileriyle donatmayı hedefleriz.


Beden Eğitimi Bölümü olarak sadece okul içerisinde sınırlı kalmayıp öğrencilerimize tüm imkânları sunarak diğer spor branşlarıyla da tanıştırmak ve onları sevdirmek amaçlarımız arasındadır. Kış ve yaz kamplarımız ile spor okullarımız da bu amaçla faaliyet göstermektedir.


MÜZİK BÖLÜMÜ

 

    Türlü sesleri kulağa hoş gelecek şekilde dizme ve insan duygularını, düşüncelerini seslerle anlatma sanatına müzik denir. Henüz anne karnındayken duymaya başlayan bebeklerin müziğe verdikleri tepki bilinmektedir. Müzik estetik bir değer olmasının yanı sıra eğitimciler için çok önemli bir eğitim aracıdır. Bu nedenle normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra engelli çocukların da eğitim programları içine yerleştirilmelidir.

   Okullarda, çocuklara eğlenerek ritim duygusunu aşılamak, farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam tanımak, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır.

     Müzik etkinliği, çocuğun müzikle ilgili yeteneklerini ortaya çıkaran, ses, kulak ve zevk eğitimine yardımcı olan, dinleme alışkanlığı kazandıran, şakı söylerken yeni sözcükler öğrenmesine, estetik duygular geliştirmesine yardımcı olan bir etkinliktir.

     Çocukların doğuştan itibaren müziğe karşı ilgi ve yetenekleri vardır. Bu ilgi ve yetenek çocuğu müziği öğrenmeye sevk etmekte ve çocuğun hayata ilk gözlerini açtığı anlardan itibaren doğa ve insanlarla ilk ilişkileri seslerle başlamaktadır. Müziğin iki ana unsuru olan ritim ve sesi çocuk küçük yaşlardan itibaren kavrayabilmekte, annesinin ninnilerine uygun ölçülü sesler çıkarabilmekte, müzik parçasına uygun hareketler yapabilmektedir. Sadece çocuklar değil, bazen yetişkinler de duydukları müziğin etkisinde kalır, gün boyu o melodiyi mırıldanır, bazen elleri ve ayakları ile eşlik ederler.Dolayısıyla Çeşitli duyguları, düşünceleri, izlenimleri sesler ve ritimlerle ifade etmeyi sağlayan müzik, okul öncesinde ve özel eğitimde etkili ve çekici bir etkinliktir.


GÖRSEL SANATLAR  EĞİTİMİ

Eğitim sistemleri insanı bütün yönleri ile geliştirmeyi ve içinde bulunduğu,ait olduğu topluma ve insanlık alemine yararlı bireyler haline getirmeyi amaç edinir.
Genel eğitimin önemli bir alanı olan sanat eğitimi de bireyin;
-Duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmeyi,
-Kendini ,duygularını,düşüncelerini,hayellerini ifade edebileceği yol ve yöntemleri göstermeyi,
-Tarihi ve doğal çevreyi, bütün canlı-cansız varlıklarıyla doğayı tanıtmayı,
-İçinde yaşadığı toplumunu anlamayı ve algılamayı,
-Özündebulunan cevheri keşfetmeyi böylece onu dengeli bir birey haline getirmeyi hedefler.

Eğitim her alanda olduğu gibi ilgi ve sevgi  temeline dayandırıldığında başarı oranının yükseleceği kuşkususdur.  Sanat eğitimi,sevgi ve saygıyı ,öğrencinin kendini özgürce ifade etmesi ilkesi ile birleştirme ve bunları soyut kavramlar olmaktan çıkararak yaşamın her alanına dahil etme sorumlulugu içindedir.
Bu ders sadece bir resim dersi değildir.Bütün sanat dallarından beslenen ,zenginleştirilen ,öğrencinin ilgi ve sevgi alanlarıyla anlamlanan bir derstir.Eğitimcinin “sanatçı-eğitimci” kimliği,bütün sanat dallarını kapsayan birikimi ,yaratıcı ve araştırmacı yönü ,ilgi ve sevgi alanları doğrudan sınıf hatta okul atmosferini etkileyen etmenlerdir.Plan ve programlar eğitimcinin sayılan bu özellikleriyle anlam kazanır.Çünkü bu ders, bir defter-kitap dersi değildir,onun için de çok yönlü araç ,gereç ve görsel malzeme ile donatılmış bir sınıf ortamı hazırlanmak zorundadır.Görsel zenginlik ve örnek çeşitliliği,duyarlılık dolu bir atmosfer yaratmada önemli unsurlardandır.

Eğitim ,günübirlik bir görev değildir. Geleceğin sağlıklı düşünen ,duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmesini bilen,sanatın ulusal ve evrensel gücüne inanan ve sanatçılarına değer veren bireyleri bu eğitim yoluyla yetişecektir.
Hiçbir emeğin boşa gitmeyeceği alan “eğitim “alanıdır. Bu alanda gösterilen gayret ve çabalar, zaman içinde mutlaka gerçek meyvelerini verecektir.

 GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Çizgi desen çalışmaları, renkli çalışmalar (Suluboya, guaş boya, yağlı boya, pastel), kolaj çalışmaları, batik çalışmaları, dans çalışmaları, folklor çalışmaları yapılan çalışmalar arasındadır.