Anaokulu

Anaokulu

Uluslararası eğitim kurumlarında uygulanan farklı eğitim modellerinin, modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na entegre edilmesiyle oluşan;  öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil alanları ile öz bakım gelişimlerini destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Programımızda öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına, gelişim düzeylerine ve hazır bulunma durumlarına uygun şekilde düzenlenen eğitim ortamlarında becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunulmaktadır.

İngilizce Eğitimi Nasıl Verilmektedir?

 • Kolejimize özgü Modern İngilizce sistemini diğerlerinden ayıran en önemli özellik native İngilizce öğretmenlerimizle eğitim ve iletişim dilinin %100 İngilizce ; % 0 Türkçe oluşudur.0-5 yaş arasında doğru yapılandırılmış yabancı dil eğitiminin; çocuğun zihinsel gelişimine, kıvrak zekâsına ve anadilindeki anlama kabiliyetine olumlu katkıları olduğuna inanarak; dil konseptimiz fen, matematik, müzik, resim, beden eğitimi ve sanat gibi diğer disiplinlerle işbirliği yaparak İngilizceyi bir amaç değil; bir araç olarak kullanmaktır. 3,4,5 yaşlarında yabancı dil edinimine maruz kalan öğrencilerimiz; kendi kültürel değerlerini başka ülkelerin kültürel değerleriyle harmanlayarak; daha hoşgörülü, evrensel, iletişim yetisi güçlü bireyler olarak anaokulumuzdan mezun olmaktadırlar.Cookie ( Ana ders ) ve Sandwich ( Türkçe müfredatla eşzamanlı ) şeklinde hazırlanan evrensel kalitedeki İngilizce eğitim materyallerimiz 5 duyu-bazlı renkli, hareketli, kısa aktivitelere dayanan MEK anaokulu dil programımızla; öğrencilerimiz hikâyeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla okulumuza özgü Modern yaşam Merkezindeki farklı atölye ve stüdyolarda İngilizceyi yaşayarak ve eğlenerek deneyimlemektedirler.PRE-SCHOOL ENGLISH SYSTEM (3,4, 5 YAŞ)

   

  3 YAŞ: 6 SAAT ( 4 saat COOKIE + 2 Saat SANDWICH )

   

  4- 5 YAŞ: 12 SAAT ( 8 saat COOKIE + 4 saat SANDWICH )

   

  COOKIE  = Ana İngilizce Dersi

   

  SANDWICH = Anaokulu müfredatıyla ortak İngilizce dersi

Anaokulunda Bir Gün Nasıl Geçiyor?

 • Aile sıcaklığını hissedecekleri okulumuzda güler yüz ve sevgiyle karşılanan öğrencilerimiz güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlarlar.
 • Türkçe dil etkinliklerinde dil yetenekleri gelişirken yeni kavramlar öğrenirler.
 • Serbest zaman etkinliklerinde öğrenme merkezlerinde kendi ilgi ve isteklerine göre oyun oynarlar. (blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleri)
 • Bedensel etkinliklerde vücutlarını dengeli ve koordineli bir biçimde kullanırken, paylaşma, kurallara uyma yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Sanat etkinliklerinde renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve üretkenliği sağlayacak eğlenceli çalışmalar yaparlar.
 • Öğretmenleri eşliğinde öğle yemeği yiyerek enerji depolarlar.
 • Deneyler, gözlemler, bilimsel ve doğal olgular ile merak duyguları uyandırılarak araştırmayı alışkanlık haline getirmeleri sağlanır.
 • Kavram, çizgi, dikkat, algı gelişimlerini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır.
 • Müzik ve dans etkinliklerinde ritim ve estetik duyguları gelişir.
 • İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ve tüm etkinliklerde İngilizce kavramlarla tanışır.
 • İkindi kahvaltısı yapıldıktan sonra günün değerlendirmesini yapar ve gün sona erer.

Karakter Eğitimi Nedir?

 • Hem eğitimciler, hem de anne-babalar olarak çocuklarımıza doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, başkalarına saygılı olma, çalışkanlık, cesaret, ideal sahibi olma, kararlılık vb. evrensel değerlerin öğretilmesinin gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak tartışma, bunun nasıl yapılacağı konusunda odaklanmaktadır. Bu konuda okulumuzda “Karakter Eğitimi Projesi” uygulanmakta olup evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırmayı amaçlamaktayız.

Eğitim Modelimiz UbD Nedir?

Ubd yaklaşımı, bir öğretmenin tasarım konusundaki sağduyusunu somutlaştırabildiği, pratiğe dökebildiği ve öğrenci için öğrenmeyi kolaylaştırabildiği bir sistemdir. Ubd, sınıfta tesadüfler ve doğuştan gelen yetenek sonucu gerçekleşen bir öğrenme etkinliğinden çok, öğrenci için en iyi öğrenme tasarımını ortaya koyarak öğrenmelerini kolaylaştıran bir araçtır.

 

Etkili bir öğretim için;

 • Bireysel farklılığa önem veren program
 • Öğretmeni destekleyen bir yapı
 • Gerçek Yaşamla bütünleşmiş öğrenme ortamı
 • Program çeşitliliği
 • Toplumla bütünleşmiş bir öğretim

Okul Öncesi Eğitim Metotları

High Scope: Günlük program planla “yap-hatırla” (değerlendir) sürecini içeren “high scope eğitimi” ile çocukların öz güvenlerinin ve bağımsızlıklarının desteklenmesi, sorumluluk alma ve zaman denetimini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

Gems: İlgi ve merak uyandıran fen ve matematik etkinliklerini oyun ve ders ortamında uygulanmasına dayanan bu sistem yaratıcı düşünme becerilerini ve fen dallarının disiplinler arası bağlantıda öğrenilmesini kapsar. Gems’in amacı; bilimsel temel kavram ve metotları açıklarken hayal gücünü de kuvvetlendirir.

 

Montesorri: Montessori metodu, çocuğun doğal öğrenme tutkusu üzerine kurulmuştur ve ona sürekli öğrenmek için ömür boyu sürecek bir motivasyon aşılar.

 

Scamper: Scamper, bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar. Tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir.

SCAMPER İngilizce 7 tane kelimenin ilk harflerinden oluşmuştur: Substitude, Combine, Adapt, Modify, Minify, Magnify, Put to Other Uses, Eliminate, Reverse, Rearrange