özel eğitim

Özel eğitimle özel bir eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alanında uzman eğitimcilerce özel eğitim programları hazırlanarak bireylerin özelliklerine uygun eğitim verilmesini amaçlıyoruz. Bu eğitimi alacak olan çocuklar çoğunluktan farklı ve özel öğrenme güçlüğü yaşan kişilerden oluşmaktadır. Bazı durumlarda üstün zekalı ve akranlarının üzerinde zekaya sahip olan çocuklar için de özel eğitim düşünülebilmektedir. Bazı durumlarda ise özel bir eğitim alarak toplumda farklılıklarını sorun olmaktan çözüme ulaştırmak da mümkündür. Özel eğitimle bireylerin topluma kaynaştırılması hedeflenmektedir.

Eğitim içeriğini özel eğitim alanında uzmanlaşmış eğitimciler oluşturmaktadır. Uygulanan eğitim ile özel sorunları veya özellikleri olan çocukları kendi beceri ve yeteneklerine uygun olarak yetiştirerek hayatları içerisinde başarılı insanlar olarak yaşamalarını sağlamaktayız. İhtiyaçları doğrultusunda yetiştirilen çocuklar yaşadıkları özel öğrenme güçlüğü sorununu ortadan kaldırarak diğer çocuklar içerisinde eşit imkanlara sahip olurlar. Özel eğitimde en önemli unsurlardan biri de eğitime erken dönemde başlanmasıdır. Ailelerin ise eğitime aktif olarak katılmaları sağlanmaktadır. Eğitim planları yapılırken bireylerin toplumla etkileşim ve uyum sağlama süreçleri amaçlanır.