COVID-19 Eylem Planımız

GÜNCEL DÖNEMDE COVID-19 PANDEMİSİNDE 

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 Pandemisinin geldiği noktada, etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar üzerine okullarda uygulanan temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

Genel Kurallar

 • Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli gibi öğrenci ile teması olan tüm çalışanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.
 • Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.
 • Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske MEB tarafından temin edilir.
 • Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.
 • Öğrenci ve personelin hasta veya risklilik durumları MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.
 • Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimi tarafından belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.

I.    Tıbbi Maske

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğretmen, öğrenci ve diğer görevlilerin, ziyaretçi ve velilerin okul bahçelerinde açık alanda maske takma zorunluluğu yoktur.

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrencilerin okuldaki kapalı alanlara, dersliklere maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.
  1. Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır.
  2. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanmalıdır.
  3. Maske takamayan öğrenciler; gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenler (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) ile maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır.
  4. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.
 2. Öğretmenler; aşılanma durumundan bağımsız olarak okulun kapalı alanlarına girişlerinden itibaren, maske takmalıdır.
  1. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerilir.
  2. Öğretmen odaları ve diğer ortak kapalı alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanmalıdır.
  3. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda gerçekleştirilmesi için özen gösterilmelidir.
 3. Diğer görevliler;
  1. Okulda kapalı alanlarda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takmalıdır.
  2. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılmalıdır.
 4. Veli ve ziyaretçiler;
  1. Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir.
  2. IOkul bahçesinde maske takma zorunluluğu yoktur. Okulda kapalı alanlara girişin gerekli olduğu durumlarda maske takmaları sağlanmalıdır.

III.  Sınıfların havalandırılması;

 1. Ders sırasında sınıf pencereleri öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır.
 2. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın pencerelerinin ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanmalıdır.
 3. Okul ortak kapalı alanlarındaki camların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanmalıdır.
 4. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için;
  1. Havalandırması mümkünse %100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
  2. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılmalıdır. iii. IHavalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılmalıdır.

iv. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa camları açılabilen alanlarda camların açılması sağlanmalıdır.

IV.  Okul ortamında mesafe;

 1. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların sosyal mesafeye dikkat etmesi sağlanmalıdır.
 2. Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanmalıdır.
 3. Okul bahçesinde öğrenciler arasındaki mesafenin sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi sağlanmalıdır.
 4. Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.
  1. Okul kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmalıdır.
  2. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmalıdır.
 5. Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde düzenlenmelidir.
 6. Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmalıdır.
 7. Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınır.
 8. Beslenme saatlerinin okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün oldukça farklı zamanlara yayılması için zaman aralıkları farklılaştırılmalı ve sınıf dışında mümkünse açık alanda, mümkün değilse okulun geniş ve tavan yüksekliği yüksek olan havalandırılabilir açık alanlarında yapmaları sağlanmalıdır.

IV.  Ders süreleri

 Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır.