[chatbot]

Eğitim Modelimiz UbD

UbD Nedir ?

 Understanding by Design, (Tasarım Yolu ile Öğrenme) merkezine öğrencilerde derin ve kalıcı anlamayı alan, yenilikçi ve kapsamlı bir eğitim modelidir. Bu program öğretim ve ölçme-değerlendirme tasarımı hakkında bir düşünme biçimini temsil eder. 

Okulumuz akademik programımızın temelini planlama ve programlama yaklaşımı olan UBD (Tasarım Yolu ile Öğrenme) oluşturmaktadır. Bu aşamada İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sertel ALTUN ve Doç. Dr. Banu YÜCEL Toy hocalarımızdan alınan öğretmen eğitimleri ile okulumuzda UBD metodunun temelleri atılmıştır.   Öğrencilerimizin öğrenme süreçleri bir bütün olarak algılanıp ve tek düze ders anlatımı ile değil, tek tek ele alınmaktadır. Bireysel ihtiyaçları, farklı öğrenme stilleri farklı becerileri belirlenerek, ihtiyaca yönelik planlamalar yapılmaktadır. Biz her öğrencimizin kişiliklerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine rehberlik ediyoruz. UBD Modelini kullanmaktaki, en temel amacımız derin ve kalıcı anlamayı ve öğrencilerimizin kendi öğrenme yöntemlerini bulmalarını sağlamaktır. 

Tasarım Yoluyla Öğrenmeyi geleneksel eğitim uygulamalarından ayıran en önemli özelliği geriye dönük planlama sürecinin kullanılmasını vurgulamasıdır. 

UbD Tasarımı İle Öğrencilerde Hangi Becerileri Geliştirmek İstiyoruz ?

•    Açıklama 
•    Yorumlama
•    Empati yapma
•    Uygulama
•    Kişisel bilgiye sahip olma
•    Farklı bakış açısına sahip olma

     Planlama sürecine etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile başlamak yerine, bireyin sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanır. Bu düşünce tüm eğitim-öğretim programı ve ölçme değerlendirme planlamasının odak noktasını oluşturur.