İlkokul

İlkokul

Okulumuz; öğrencilerin kendilerinde aranabilecek tüm özellikleri kazanarak eksiksiz birer birey olarak yetişmelerini ister. Bize göre öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerisi geliştirmeli ve akademik ve kişisel bağlamda tüm potansiyellerini kullanabilmelidir.

Elit Gençler Koleji’nde araştırma temelli en yeni eğitim uygulamalarını yaşama geçirerek, düşünsel ve yaratıcı güçlerini tam anlamıyla kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır. Bizler; öğrencilerin akademik anlamda bilgi, beceri ve anlayış sahibi olmalarını istemenin yanı sıra onların iyi bir karakter sahibi olmalarını da hedeflemekteyiz.

İlkokulda İngilizce Eğitimi

 • Kolejimize özgü İngilizce Sistemini diğerlerinden ayıran en önemli özellik native İngilizce öğretmenlerimizle eğitim ve iletişim dilinin %100 İngilizce ; % 0 Türkçe oluşudur. Cambridge Üniversitesinden gelen eğitim uzmanları yapmış oldukları ders gözlemlerinde; uygulanan bu sistemin öğrencilerimiz üzerinde olumlu ve etkili otomatik öğrenme refleksi geliştirdiğini memnuniyetle ifade etmektedirler. 

  İlkokul 1,2,3,4. Sınıflarda 10 saatlik yoğun İngilizce programımızda; Öğrencilerimizin İngilizce dersindeki  bireysel ilgi ve yetilerinin; fen, matematik, resim, müzik,beden eğitimi vb. diğer disiplinler, atölye ve kulüp aktiviteleriyle entegrasyonunu ;

  • Kendilerine güven ve eleştirel düşünme becerisini hayat ve akademik başarılarına taşıyabilmelerini
  • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/A1+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarını,
  • Mutluluk ve başarı arasındaki sırrı yakalayıp  eğlenerek hayat boyu öğrenme bilincine sahip;
  • Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyarak ve anlayarak evrensel dünya vatandaşı olma farkındalığı kazanmalarını ;
  • Kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini,
  • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve 3. (STARTERS ) ve 4. Sınıflarda (MOVERS ) girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmalarını hedeflemekteyiz.

Rehberlik Hizmetleri

 • Her çocuğu ayrı, kıymetli bir cevher olarak görüyor, öz yapısında var olan yeteneklerini keşfedip geliştirmesini hedefliyoruz. 

  Çocuklarda kişiliğin oluşumu, insani duygular, ahlaki karakter, sosyal çevreyle iletişimin temelleri ilk yıllarda alınan eğitim ile şekillenir. Elit Gençler Kolejinde PDR birimimiz okulumuzda verilecek eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla içten ve insani yeni bir bakış açısıyla olumlu davranışlara odaklanıp, yapıcı, teşvik edici bir tutumu benimsemektedir.

   

  PDR birimi olarak amacımız öğrencilerimizin;

  • Bilgi, beceri ve yeteneklerine dair farkındalık kazanıp, geliştirebilen,
  • Duygularını tanıyan, ifade ve kontrol edebilen,
  • Olumlu benlik algısı geliştirebilen,
  • Kendi kendini yönetebilen,
  • Gerçekçi kararlar alabilen,
  • Sorunlarını çözebilen ve çevresine uyum sağlayabilen,
  • Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, duyarlı, empati kurabilen,
  • Gerçekçi, dengeli, mutlu ve üreten bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktır.

   

  Gelişimlerini sistematik olarak takip ederek, olumlu yönlerini güçlendirmek ve olumsuz özelliklerini değiştirebilme becerisini kazandırmayı, onları sadece akademik olarak değil tüm yönleriyle gelişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Farklı Uygulamalarımız Nelerdir?

 • Dikkat Testleri Uygulaması,
 • Öğrenme Stilleri Testi,
 • UbD Tabanlı Eğitim,
 • Yabancı Dil Eğitimi,
 • Uluslararası Sınavlar, Projeler,
 • Stem Proje Okulu,
 • Zihin Atölyesi & Akıl Oyunları
 • Ek Etüt Sistemleri,
 • Aktif Aile Eğitimi, İletişimi ve Danışmanlık,
 • Elit Takip Sistemi (Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları)