[chatbot]

Karakter Eğitimimiz

     İlişkilerin yüzeyselleştiği, algılamanın mekanikleştiği, kalabalıkların bunalttığı, dünyamızda, sevgiyi, duyarlılığı, dürüstlüğü ve samimiyeti kaybetmememiz ve genç nesillerimize aktarmamız gerekmektedir. 
     Yeni bir dünya düzeni “Yeni Normal” farklı olacak biliyoruz, elbette ki farkındayız. Bununla beraber biz eğitimciler biliyoruz ki, hangi yüzyıl olursa olsun insan var oldukça, insanın üstün olmasını sağlayan değerler de var olmaya devam edecektir. 
Teknoloji bir öğreti, bilişim, mantık, robotların dili, makinelere hükmetme her şey tamam peki ya insan!   Canlı ile İnsan arasındaki fark işte karakterlerimiz de taşıdığımız değerlerle mümkün olacaktır.
     Karakter Eğitimini vermeyi 2.plana atmamalıyız. Bu anlayışla okul öncesinden itibaren okul kademelerimizde her ay bir değeri el alarak sınıflarımızda disiplinler arası bir anlayışla çalışmalar, aktiviteler, yaparız. Karakter Eğitimi değerlerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Sevgi,
  • Saygı,
  • Hoşgörü,
  • Yardımseverlik,
  • Sabırlı olmak,
  • Dürüstlük,
  • Çalışkanlık,
  • Sorumluluk sahibi olmak,
  • Cesaret sahibi olmak,