[chatbot]

Akşam Lisesi

Akşam Lisesi kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan ve en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başladığı bir lise türüdür. Elit Gençler Akşam Lisesi herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış bireylere lise diplomasını alma imkanı sağladığı gibi üniversite tahsili düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı da sunar.

Elit Gençler Akşam Lisesi‘nde yaş sınırlaması yoktur. Aşağıda belirtilen kayıt şartlarını taşıyan her birey kayıt yaptırabilir. Elit Gençler Akşam Lisesi‘nden mezun olan öğrencilerle diğer liselerden mezun olanların diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır dolayısıyla üniversiteye girişlerinde de farklı bir muameleye tutulmazlar. Diğer liselerden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse Elit Gençler Akşam Lisesi’nden mezun olan öğrenciler de aynı haklara sahiptir. 

Kayıt tarihinde askerlikle ilgili bir sorunu olmayanların okulumuza kaydı yapılmakta, öğrenim süreci içerisinde okulumuz tarafından askerlik şubesine gönderilen belge ile öğrencilerimizin askerlik tecili, ilgili şubelerince yapılmaktadır. Kısacası askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine belge gönderilmekte ve tecil işlemleri diğer liselerde olduğu gibi yapılmaktadır.

 • İlköğretim mezunları,
 • Lise eğitimine başlayamamış olanlar,
 • Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar,
 • Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar,
 • Lise son sınıfta beklemeli olanlar,
 • Açık öğretim lisesinden (0-47 kredililer lise 1’e, 48-95 kredililer lise 2’ye, 96-144 kredililer ise lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar lise-4’e kaydedilirler) ayrılanlar, 
 • Meslek liseleri 1. sınıfından ayrılanlar veya 2. sınıfına geçenler,
 • 18 yaşını doldurmuş olan adaylar okulumuza kayıt yaptırabilirler.
 • Öğrenim belgesi aslı
 • Lise eğitimine başlanmışsa son aldığı belge
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği
 • Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge.

Teknolojinin gelişmesi, eğitim – öğretim süreçlerinin işleyişinde de birtakım yenilikleri meydana getirdi. Bu yeniliklerden biri ise, “Uzaktan Eğitim” oldu.

Okulumuzda 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı başından beri uzaktan eğitim çalışmaları senkron ve asenkron (eş zamanlı ve eş zamansız) şekilde yapılmaktaydı. Pandemi ile birlikte zaten hali hazırda bulunan sistemlerimizi devreye koyarak öğrencilerimiz ile uzaktan eğitim dersleri gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitimlerimizi eğitim iş birlikçilerimizden olan Advancity ve Bilişim Garajı ile gerçekleştiriyoruz. Her eğitim - öğretim yılında yenilediğimiz eğitim sistemlerimizle önümüzdeki yıllarda uzaktan eğitimlerimize ağırlık vererek devam edecektir.

 Pandemi süreci ile birlikte yaygınlaşan uzaktan eğitim, bir zorunluluk değildir. Uzaktan eğitimin bir tercih olabileceği de bilinmektedir. Öyle ki uzaktan eğitim öğrencilerimize;

 • Bilgiye hızlı erişim,
 • Zaman ve mekandan bağımsız olabilme,
 • Geniş multimedya imkanı gibi birçok avantaj sağlayacaktır.

Bu avantajları da ele aldığımızda biz Elit Gençler Koleji olarak uzaktan eğitim sürecini zorunluluk değil, tercih olarak değerlendirmekteyiz. Pandemi veya herhangi bir dış etken örgün öğretimi etkilemese dahi uzaktan eğitimin avantajlarını siz öğrencilerimize sunmayı ilke edindik.

Elit Gençler Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz, çağdaş eğitim sistemi içerisinde üniversiteyi hedefleyen bireylerin öz farkındalık sahibi olarak lisans eğitimlerinin seçilmesi gerektiği bilinciyle çalışmalarını yapılandırmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin gelecek tasarımları için özgür ve bireysel seçimler yapabilmeleri ve yükseköğrenim programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapmaktadır:

 • Sınav sisteminin tanıtımı,
 • Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi,
 • Motivasyon toplantıları,
 • Sınav başvurularının gerçekleştirilmesi,
 • Üniversite ve bölüm tercihlerinin oluşturulması,
 • Üniversite ve bölüm tanıtım çalışmaları.