[chatbot]

Anaokulu

Çocukların yaş dönemlerine uygun eğitim ortamlarında, kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlayarak etkinlik tabanlı eğitimler vermekteyiz.

Biliyoruz ki her çocuk kendine özgü bir takvimle gelişir. Tek bir takvim çıkarıp bütün çocukları o takvime göre ileri ya da geri diye sınıflayamayız.

Anaokulumuzda eğitime önce çocuğunuzu tanımaya çalışmakla başlıyoruz. Her çocuk özgün bir varlık ama her anne baba da özgün bir varlık. O yüzden önce çocuğunuzun doğuştan gelen mizacını ve nasıl öğrendiğini keşfediyoruz. Bunu nasıl mı yapıyoruz?

Ana sınıfımız da görev alan eğitimcilerimiz konularında yeterlilik sahibi uzman öğretmenlerden oluşmaktadır ve eğitim programlarımız akademisyen danışmanlarımızın rehberliğinde sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

Uluslararası eğitim kurumlarında uygulanan farklı eğitim modelleri ve metotlarıyla modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal, öz bakım gelişimlerini ve dil becerilerini destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. 

“ÇOCUĞUNUZUN VAR OLAN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARTALIM”
Ana sınıfımızda görev alan eğitimcilerimiz alanlarında yeterlilik sahibi uzman öğretmenlerden oluşmaktadır ve eğitim programlarımız akademisyen danışmanlarımızın rehberliğinde sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

High Scope      
Günlük program planla yap HATIRLA (değerlendir) sürecini içeren “High Scope” eğitimi ile çocukların özgüvenlerinin ve bağımsızlıklarının desteklenmesi, sorumluluk alma duygularını ve zaman denetimini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Gems           
İyi sorular sorabilen, öğrenmeyi seven ve bilime karşı meraklı bireyler yetiştirmek için Matematik/Fen tabanlı eğitim metodudur. 

Montessori
Montessori metodu, çocuğun doğal öğrenme tutkusu üzerine kurulmuştur ve ona sürekli öğrenmek için ömür boyu sürecek bir motivasyon aşılar.

Karakter Eğitimi
Karakter Eğitimi Projesi sınıf içerisinde yaptırılan etkinlikler, çalışmalar, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle öğrencilere evrensel değerlerin kavratılması ve öğrencilerin bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmesi amacıyla uygulanan bir rehberlik programıdır.

Günümüzde teknoloji ve kodlama eğitimi olmazsa olmaz dersler arasındadır. Metin tabanlı kodlama öğretimi için öğrencilerin önce algoritma becerilerini kazanmış olmaları, robotik kodlama gibi teknolojik materyaller için ise bu materyallerin temel parçalarını tanımaları gerekmektedir.

 Elit Gençler Koleji olarak öğrencilerimize öncelikle temel teknoloji algoritma becerilerini kazandırmak için her yaş grubunda farklı eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimlerin kademeli olarak hedef kitle olan yaş gruplarına uygun olması oldukça önemlidir. Aksi takdirde yaş grubuna uygun olmadığında öğrencilerin kodlamaya adaptasyon süreci uzayacak ve zihninde somutlaştıramayacak, teknolojik materyallerin çalışma mantığından ise uzaklaşacaktır.,

ANAOKULU TEKNOLOJİ VE KODLAMA EĞİTİM PROGRAMIMIZ
Teknoloji ve kodlama eğitiminde Elit Gençler Koleji olarak öncelikle kodlamayı öğrencilerimizin zihninde somutlaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için eğitimimizi, birlikte çalıştığımız “Bilişim Garajı” materyallerimizle birlikte planlıyoruz. Bu kapsamda anaokulu öğrencilerimize aşağıdaki eğitimleri vermekteyiz;

  • Yarı Kodlama
  • Use Case
  • Projelerle Bilim Tarihi
  • Elektronik Devre Tasarımı
  • Deneylerle Bilim Tarihi

İNGİLİZCE
İşte bu gerçekten yola çıkarak Okul öncesi sınıflarımızda çocuklarınıza yabancı bir dili severek öğretmek için çeşitli aktiviteler ve metotlar kullanmaktayız. 
“Demostrasyon”, “Drama”, “Story Telling”, “Pandomim” grup çalışmaları bunlardan sadece birkaçı.
 Kolejimize özgü İngilizce sistemini diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özellik, çocuklarınızı, bu yaşa yönelik tek Uluslararası geçerliliği olan Trinity College Sertifika Sınavlarına hazırlıyor ve uyguluyor olmamızdır.
 Dil bir iletişim aracıdır. En etkin yabancı dil öğrenme yöntemi konuşarak öğrenmektir. Kolejde, Okul öncesi sınıflarımız da farklı yabancı dil programları uygulanmakta olup, görsel, işitsel yazılı materyaller kullanılır. Derslerimizi hem Türk hem de yabancı öğretmenler vermektedirler.
Anaokulunda, ingilizce'yi şarkılar, hikayeler ve oyunlarla öğreterek, çocukları öncelikle dil öğrenmeye motive etmeyi hedeflemekteyiz. Dil öğretimi konusunda öğrenci merkezli, en güncel yaklaşımlar benimsenmiştir. Çocuklar ingilizce'yi stresten uzak, eğlenerek öğrenecek; bu sayede dil öğrenmeyi çok sevecek ve öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları için farkında olmadan ingilizce’yi öğreneceklerdir.
İngilizce portfolyo sunumları bireysel öğrenci veli sunumu şeklinde yapılır. Yıl sonunda ise yıl sonu gösterisi yapılır.
 Yabancı dil eğitimine kurumumuz tarafından önem verilmektedir.  İlk 7 yaşta dil öğrenimi çok hızlıdır. İkinci yabancı dil olarak dünyada önem kazanan Çince/Rusça seçenekleri anasınıfında sunulmaktadır.

RUSÇA
Yakın komşumuz olan Rusya’nın dünya üzerinde ki etkisi yadsınamaz. Tarih boyunca yakın ilişkilerimiz olan kuzey coğrafyasında Rusça diğer kuzey ülkelerinde de zorunlu öğretilmektedir.
Bu dilde 33 harften oluşan Kril alfabesi olarak bilinen farklı bir alfabe kullanılmaktadır. Dil yapısında vurgular çok önemlidir ve kelimelerin anlamını değiştirebilmektedirler.
 Elit Gençler Koleji olarak 2004 senesinden bu yana Anaokulundan itibaren seçmeli ders olarak Rusça dil eğitimi verilmektedir. Hafta da 2 ders verilen eğitimleri uzman öğretmenimiz vermektedir.
Rusça dil eğitimi, anaokulumuzdan başlar, ilkokulda devam eder, Ortaokul’da sadece üst kademeye geçen öğrencilerimiz devam ederler. 

ÇİNCE
Seçmeli yabancı dil olarak 2004 yılında vermeye başladığımız Çince dil eğitimi haftada 2 ders olarak devam etmektedir. 
Öğrencilerimiz en kısa zamanda;

•    Kendini tanıtma,
•    Aile bireylerini tanıtma,
•    Sayılar, renkler,
•    Meyve sebze adları,
•    Hayvan isimleri gibi kolay ve pratik bir şekilde Çinceyi sanıldığının aksine kolay ve hızla öğrenebilmektedirler.

Çince dil eğitimi, anaokulumuzdan başlar, ilkokulda devam eder, Ortaokulda sadece üst kademeye geçen öğrencilerimiz devam ederler.

Oyun, çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Oyun yolu ile çocuk zıplar, koşar, tırmanır, taşları misketleri tutup atar. Bu sayede çocuk ince ve kaba motor gelişimini oyunla desteklemiş olur.
Çocuk, oyun oynayarak arkadaşları ile sosyalleşir.
Oyunlar bir düşünme becerisi gerektirdiği için oyun çocukların bilişsel gelişimini destekler. Oyun, çocukların duygusal gelişimini destekler. 
Çocuk oyunda hayatın provasını yapar. Biz yetişkinler konuşarak dertlerimizi dile getiririz, çocuklar ise oynayarak.
Oyunun eğitimdeki önem ve hassasiyetine dikkat eden anaokulumuzda, öğrencilerimiz okulumuzun oyun odasında bazen yapılandırılmış oyunlar oynayarak bazen de grup halinde oynayarak hem eğlenip hem öğrenirler.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ
Elit Gençler Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümümüz eğitim süreçlerinde öğrencilerimize ve velilerimize yol arkadaşlığı yapmaktadır. Çocuklarımızı tanıyarak başladığımız bu dönemde onların bireysel özelliklerini, gelişim evrelerini, ihtiyaçlarını farklı test ve gözlemlerle tanımlar ailelerimizle paylaşırız. 

UYGULANAN TESTLER
•    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
•    Wisc-R 4 (Rehberlik servisi yönlendirmesi ile uzman psikologlarımız tarafından uygulanır)
•    Denver Gelişim Tarama Testi (Rehberlik servisi yönlendirmesi ile uzman psikologlarımız tarafından uygulanır)
•    MOXO Dikkat Testi
•    Ankara Gelişim Tarama Testi (AGTE)
•    Frostig görsel algı
•    Frankfurter Dikkat ve Algı Testi
•    DEHB Dikkat Testi 
•    Öğrenme Stilleri Testi
Özellikle anaokulu ve ilkokul çağında Okul-Aile iş birliğinin temeli atılır. Rehberlik uzmanlarımız bu bağlamda farklı çalışmalar planlayarak velilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık yapar yol gösterici bir rol üstlenirler. 

OKUL OLGUNLUĞU KAZANDIRMA
Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak öğrenme sürecinde onlara rehberlik ve destek olunmaktadır. Öğretmenler gözlem notlarının yanı sıra akademik ve sosyal gelişimin her alanında birebir öğrencilerin gelişimlerini değerlendirirler. Bu değerlendirmeler neticesinde çocuğun okul motivasyonunu, merak duygusunu ve yaratıcılığını okul ortamına yansıtması için yönlendirilir.

OKUL ORTAMI GÖZLEMLERİ
Okul öncesinde genel olarak öğrencilerle küçük grup veya büyük grup içinde çalışma ve onların düşünme, problem çözme, tasarlama, planlama ve uygulama süreçlerinin gözlemlerine dayanır. Yıl içinde öğretmenlerimizin yaptığı gözlemler, raporlar veli görüşmelerinde öğrenci hakkında verilecek olan bilgiler açısından önem taşır. 

BİREYSEL GÖRÜŞMELER
Rehberlik servisimiz temel amaçları doğrultusunda önleyicilik, destekleyicilik çerçevesinde velilerimizle periyodik görüşmeler planlayarak çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimleri, okul içi davranışları, arkadaş ilişkileri, yetenek ve potansiyelleri ile ilgili bilgilendirme davetleri yapabildiği gibi görüşme talebi velilerimizden ihtiyaç hissettikleri takdirde de gerçekleştirilir.

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI        
Anaokulundan ilkokula, ilkokul 4.sınıftan ortaokula geçişlerde öğrencilerimizin akademik anlamda, sosyal ve ruhsal olarak karşılaşacakları değişikliklere kolay uyum sağlayabilmeleri için yapılan çalışmaları içermektedir. 

SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI
Özellikle sınıf öğretmenlerimizle yürüttüğümüz bu çalışmamız öğrencimizin ders çalışma becerilerini, kendini yönetme becerilerini, öfke kontrolü seviyesini, zorbalıkla baş etme yollarını, dengeli beslenme alışkanlığı ve eğitimini, karar verebilme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır. Bu çalışmalara branş öğretmenleri de destek sağlayabilmektedirler.