[chatbot]

Ortaokul

Elit Gençler Koleji Ortaokulu’nda öğrenim ve öğretim sürecinin sonucunda öğrencide oluşması gereken davranış ve becerilerin oluşması amacı ile çalışmalarımızı planlamakta ve uygulamaktayız. Amacımız sadece not vermek ya da yazılı sınav yapmak değil; her bir öğrencimizi küçük yaşından itibaren sınav stresine sokmadan, öğrenmeyi ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanabilmesidir. 

Öğrenme süreçleri takip edilen öğrencilerimizin akademik alandaki eksiklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlamak ve bu süreçte kendilerine rehberlik etmek tek hedefimizdir.

MATEMATİK
Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, akıl yürütme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme, strateji kurma gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.

‘’Matematik Fobi Değil, Hobi Olacak’’
Elit Gençler Koleji olarak öğrencilerimize matematik dersini oyunlar ve etkinliklerle süsleyerek sevdirmeye çalışıyoruz.
 ‘’Kesir partisi’’ ‘’eş kart’’ oyunu ‘’açına göre konuş’’ ders başlıklarımızın bazıları.
Matematik kötü bir ders değildir yeter ki onu sizin seviyenize indirgeyen ve onu sevdiren bir öğretmeniniz oluncaya kadar… 
BİZ BURADAYIZ!

ZEKA OLİMPİYATLARI
Türk Zeka Vakfı’nın düzenlediği 2019-2020 Zeka Olimpiyatları’na katılan Ortaokul Zeka Olimpiyatları Takımımız tüm ortaokullar arasında 6.ncı olmuştur. Öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmiş olup matematik zümremiz tarafından yetiştirilmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ
Elit Gençler Koleji olarak okullarımızın her kademesinde ağırlıkla önem verdiğimiz fen ve teknoloji eğitimlerimiz ortaokulumuzda fen laboratuvarlarını aktif kullanan ve ders içeriğini stem yaklaşımı ile işleyen teknoloji bilgisine sahip uzman öğretmenlerimiz tarafından işlenmektedir.    

Öğrencilerimizin merak duygusunu, yeni şeylere bilimsel gözle bakmalarını sağlamak ve sorgulama kültürlerini geliştirmek hassasiyetle üzerinde durduğumuz eğitim noktasıdır.

STEM (Laboratuvar Dersleri)
Fen zümresi tarafından hazırlanan Stem çalışmalarımız/ planlarımız bu yıl 5. senesindedir. Aydın Ünv. Öğr. Ü. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ danışmanlığında başlattığımız STEM çalışmalarımızı, sertifikalı öğretmenlerimiz tarafından devam ettirmekteyiz.  Fen derslerimiz yoğun olarak laboratuvar ortamında işlenmektedir.

Ortaokul öğrencilerimiz, çoğunlukla algoritmik düşünen ve teknolojiye oldukça hakim öğrencilerimizden oluşmaktadır. Ortaokul öğrenci grubumuzun bu özelliğini bir avantaja dönüştürmek için Ortaokulda da 5, 6 ve 7. Sınıfta teknoloji ve kodlama eğitimlerimize devam etmekteyiz. 

Öğrencilerimiz yine, “Bilişim Garajı” derslerini vermekte ve bu ders kapsamında öğrencilerimizin var olan becerilerini geliştirmekteyiz. Ortaokul öğrencilerimiz blok kodlama öğrenmeye yeniden başlamayıp, blok kodlama becerileriyle “proje” üretmektedir. Temel elektronik devre elemanlarını en baştan öğrenmek değil, öğrenmiş olduğu devre elemanlarıyla “akıllı cihaz tasarımları” yapmaktadır. Ya da sensörleri yeni öğrenmeyip, öğrenmiş olduğu sensörlerden bir robot elde etmektedir. Ortaokul öğrencilerimiz işte bu örneklerdeki gibi daha birçok önceki öğrenmelerini projeye dönüştürmektedir.

PROJE TABANLI KODLAMA

Ortaokul öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenme gerçekleştirmeleri önceden öğrendiklerini kalıcı hale getirmektedir. Bununla birlikte bu dersler artık, üretebildikleri ve uygulayabildikleri bir ders haline geldiği için öğrenciler bu konuda özgüven kazanmaktadırlar. İşte bu özgüven oluştuktan sonra öğrencilerimiz turnuvalarda kendilerini göstermekte ve gurur verici başarılar elde etmektedirler.

Öğrencilerimizin artık “yaratıcı düşünme” becerisiyle üretmek için bir arada oldukları bu derste öğrenci için sınıf arkadaşları bir “takım” öğretmen ise “klavuz” olmaktadır. Derste proje gerçekleştirirken takıldığı noktalarda öğretmenini bir klavuz olarak görmekte ve sorularını öğretmenine yöneltmektedir. Bunun yanı sıra bu dersler içerisinde üretken ve yaratıcı bir fikri olduğunda da yine öğretmenine sunarak nasıl gerçekleştirebileceği üzerinde durmaktadır.

Ortaokulda da “Robotik Klübü” çalışmaları ara vermeden sürmektedir. İlgi veya yeteneği olan öğrenciler bu klübe katılarak her hafta 1 saat Robotik Atölyesinde turnuvalara hazırlanarak, birbirinden farklı robotlarla çalışmalar yapabilme imkanı kazanarak bu konudaki becerilerini pekiştirmektedir.

Bu eğitimlerin sonunda Ortaokul öğrencilerimiz;

 • Blok Kodlama ile Proje Geliştirme
 • 3 Boyutlu Tasarım ile Proje Geliştirme
 • Akıllı Cihaz Tasarımı Projeleri
 • Blok Kodlama ile Akıllı Cihaz Tasarımı Geliştirme
 • Mobil Programlama Geliştirme
 • Metin Tabanlı Yazılım Dilleri ile Proje Geliştirme ve daha birçok farklı beceri kazanmaktadır.

ANADİLİMİZ “TÜRKÇE”
65 ülkede uygulanan uluslararası PISA sınavlarının sonuçlarına göre Türk çocukları “okuduğunu anlama” da 45. sırada yer alıyor. Yani ana dilimizde Türkçe okuyoruz, Türkçe yazıyoruz, Türkçe eğitim alıyoruz ama okuduğumuzu anlamıyoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki her alanda sorunu kavramak ve çözüm bulabilmek için önce anlamak gerekir. Düşünmek bile konuştuğumuz dil ile doğrudan bağlantılıdır. Okuduğunu anlamayan çocuk ne matematikte ne fende ne de farklı bir dil öğrenmede başarı gösterebilir.

Geleceğin dünyası hızla yaklaşırken bugünün eğitimcileri olarak bizler çatımız altındaki öğrencilerimize bu sorumluluk bilinci ile yaklaşıyoruz. En önem verdiğimiz hassasiyetle yaklaştığımız dersimiz Türkçedir. Müfredat derslerinin yanında okuduğunu anlama ve anladığını anlatma derslerimiz, okuma saatlerimiz, ders sunumlarımız, münazaralar gibi ek aktiviteler ve çalışmalar yapmaktayız. 

Hızlı Okuma & Okuduğunu Anlama 
Türkçe Bölümü tarafından 5, 6 ve 7. sınıflara özel okuma saatleri planlanmakta olup farklı konulardan fikir ve sunumlar yaptırılmaktadır. Ayrıca 7. ve 8. sınıflar için sınav hazırlık sürecinde “Hızlı Okuma” dersleri yine sertifikalı Türkçe öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Kompozisyon Yazma 
Okuduğunu anlama ne kadar destekleniyorsa anladığını yazma da bir o kadar önemlidir. Türkçe derslerimizin içinde öğrencilerimizin duygu, düşünce ve fikirlerini kompozisyon yazarak ifade etmeleri için yazım kuralları, teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri de geliştirilir. Türkçe derslerimiz, milletimizin varlığını devam ettirmesi açısından da çok büyük önem taşımaktadır.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM SAHADA UYGULAMASI

“Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur.” demiş Mustafa Kemal Atatürk. Sosyal Bilgiler Bölümü okulumuzda en aktif bölümler arasında yer almaktadır. Özellikle öğrencilerimizin teorik olarak aldıkları eğitimleri mümkün olduğunca sahada uygulayarak öğrenebilmesi için Sosyal Bilgiler Bölümü tarafından ders içeriklerine uygun mekanlar tespit edilerek kısa gezilerde ders işlenir.

Kültürümüzün, tarihimizin ulusal bilincimizin oluşması bu dersin amaçları arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren fikirler üretilmesi, geleceğe doğru bir bakış açısı geliştirmelerine ve çocuklarımızın çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarını sağlar.  Diğer ülkelerdeki kültürler ile kendi kültürümüzün arasındaki benzerlik ve farkları keşfederler. 

Öğrencilerimiz; Atatürk ilke ve inkılapları ile mucize başarılarla kurulan Cumhuriyet tarihimizi, demokratik olmanın medeniyet çizgisindeki önemi kavrayarak iyi bir vatansever olmayı öğrenirler.

YABANCI DİLLERİN EN İDDİALI OKULUYUZ!
Yabancı Dil Programı’mız dört temel beceri SKILLS dersleri “okuma-dinleme-konuşma ve yazma” üzerine planlanmıştır. 
Lisede ve ortaokulumuzda CLIL (Content Language Integrated Learning) metotlarını kullanmaktayız. Özellikle İngilizce derslerimiz, disiplinler arası bir yaklaşımla farklı branşlardaki konuları göz önüne alarak sinonim bir disiplin sağlar.

Yabancı dil eğitimlerimiz uzman yabancı ve Türk öğretmenler tarafından verilmektedir.  Yabancı dil öğrenimi “Dil  yaşayarak öğrenilir.”  felsefesinden yola çıkarak İngilizce eğitimimizi yalnızca sınıf içinde yapılan bir eğitimle sınırlamıyor; klüpler, aktiviteler, geziler gibi çalışmalarla zenginleştiriyoruz. Farklı okullardan ara sınıflara gelen öğrencilerimiz için dönem başında uygulanan seviye tespit sınavı sonucuna göre eksik bilgileri tamamlamak üzere destek dersler planlanır. 

Hedefimiz öğrencilerimizin (Elit Gençler İlköğretim mezunları için ya da okulumuz seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olanlar için geçerlidir.) liseden mezun olduklarında FCE sertifikası alabilmelerini sağlamaktır. ESOL (FCE) sertifikasını alan öğrenciler üniversitelerde hazırlık sınıfı OKUMAZ. 

Okulumuz pek çok özel ve devlet okulu öğrencisine sınavlarda organizasyon ve ev sahipliği yapmaktadır.  İngilizce eğitimimizin yanı sıra ESOL sınavlarına hazırlık kursları kendi bünyemizde verilmektedir. ELİT GENÇLER KOLEJİ aynı zamanda Cambridge Üniversitesi (ESOL) SINAV merkezidir.

ALMANCA
Almanca derslerimiz seçmeli değildir.  İlkokulda verilmeye başlanan Almanca dersleri haftada 2 ders olarak verilmektedir. Almanca dil eğitiminde de tıpkı Rusça ve Çince’de olduğu gibi etkinlikler ve kendini ifade etmeye yönelik çalışmalar ağırlıktadır.   

Ayrıca Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen FIT1 ve FIT2 sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için Almanca dersleri, diğer Almanca saatlerinin dışında verilir.

ÇİNCE & RUSÇA
Çince ve Rusça derslerimiz seçmeli derslerimiz olup okul öncesi seviyesinden başlayarak verilir. Ortaokula farklı okullardan gelen öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca ile devam ederler.

Yabancı diller bölümü olarak öğrettiğimiz tüm diller ile ilgili sadece dil bilgisi ve eğitimini değil; bu dillerin kullanıldığı ülkelerle ilgili halklarını, alışkanlıklarını, geleneksel yemeklerini ve kültürlerini de organize ettiğimiz Kültür Haftalarında öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız; bu tür aktivitelerle çocukların öğrendikleri dilleri daha yakından tanımalarını sağlayarak öğrenmelerini kolaylaştırmaktır.

CAMBRIDGE YABANCI DİL SERTİFİKASI
En iddialı olduğumuz alanlardan biri olan İngilizce dil eğitimimizle aynı zamanda öğrencilerimizi Cambridge sınavlarına hazırlıyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz KET/PET seviyesi sınavlar için Yabancı Diller Bölümü tarafından çalıştırılmaktadır.

HIPPO CONTEST (İtalya)
40 farklı ülkeden 70.000 yarışmacının katıldığı uluslararası bir İngilizce dil yarışmasıdır. Zamana karşı yarışacak olan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümü tarafından çalıştırılmaktadır. Ortaokul 5. ve 6. sınıflar katılmaktadır.

SPEAKING CLUB (TURİST REHBERLİĞİ)
Özellikle ortaokul 5. ve 6. sınıflar için düzenlediğimiz bu çalışma, öğrencilerimizin okul ortamından farklı bir yerde, ülkemize gelen yabancı turistlere kısa süreli rehberlik yapmak üzere organize edilmektedir. Öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümü tarafından çalıştırılmaktadır. 

GEMUN  
BM (Birleşmiş Milletler Simülasyonu) TEXAS /ABD’nde düzenlenmektedir. Bu sene üçüncüsüne katılacağımız GEMUN Konferansı’nda öğrencilerimiz dünya sorunları ile ilgili çözüm bulup, müdafaa edip dünya barışına destek olacaklardır. Ortaokul düzeyinde 7. sınıflar katılmaktadır. Gençlerimiz özel olarak Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanmaktadır.

Akıl oyunları çocukların sıralı düşünme becerisi- görsel ve uzamsal algılarını geliştirmektedir. Kalıcı öğrenme ve anlamaya odaklı eğitim tasarımında çocukların okulda öğrendiği bilgi, beceri ve değerleri hayatın her süreci ile ilişkilendirmeleri temel hedeftir.

Akıl yürütmek, bir problemin birden fazla çözüm yolu üzerinde düşünmek, konuyu çok yönlü değerlendirmek ve olaylara problem-çözüm metoduyla yaklaşabilmektir.

Akıl yürütme becerisi gelişen çocuklar hem hayatın sunduğu problemlere karşı hem de ezberci eğitim sisteminin sunduğu problemlere karşı daima çözüm arayışı içinde olurlar. 

Biz de çözüm üretebilecek potansiyele sahip çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Akıl ve zeka oyunları;
•    Akılcılık (Fluency): Çok sayıda düşünce üretme yeteneği,
•    Esneklik (Flexibility): Çok çeşitlilikte düşünme, üretme, düşüncede yön değiştirme yeteneği,
•    Özgürlük (Orginality): Yeni ve alışagelmiş düşünceleri üretme yeteneği,
•    Zenginleştirme: Ayrıntılar eklenerek düşüncenin tamamlanma becerisini geliştirir.

Yaratıcı düşünme ve üretkenliği geliştiren akıl oyunları: Quaridor, Scippty, Reverse, Çin Daması, Mangala tamamen bu alanda uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.

Okulumuz 2004 yılından beri farklı gelişim gösteren çocuklarını bireysel gelişim özellikleri, eğitim düzeyi ve davranış özellikleri dikkate alarak kabul etmektedir.

Elit Gençler Koleji olarak özel eğitim ihtiyacı olan çocukların, üretici ve mutlu vatandaşlar olarak yetişmeleri ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okulumuza kabul etmekteyiz.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri, yönlendirildikleri eğitim ortamlarında bireysel ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan öğretim süreçleriyle nitelikli ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti verilmesi temel esasımızdır. 

Bu nedenle okula başlama yaşına ulaşmamış, henüz okula devam etme kriterlerine ulaşmamış ya da yoğun bireysel desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizi okulumuzla eşgüdümle çalışan rehabilitasyon merkezimiz Yücelen Özel Eğitim Merkezinde (http://yucelen.istanbul/ ) tam veya yarım günlük ya da bireysel programlarla kabul edip eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Uzman kadromuz tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonucuna göre özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, en az sınırlandırılmış eğitim ortamları esas alınarak akranlarıyla aynı ortamlarda ve/veya kendi özelliklerine benzer özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile birlikte özel eğitim sınıflarında da eğitimlerini sürdürmektedirler. Öğrencinin nasıl bir eğitim ile devam edeceğini uzman kadromuzun değerlendirilmesi sonucunda karar veriliyor.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu çocuklara verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren bireyselleştirilmiş eğitim programı uzman ekipçe (özel eğitim öğretmenleri, yardımcı öğretmen, psikolog ve branş öğretmenleri) uygulanır. Okulumuz Özel Eğitim Bölümünde; 1 özel eğitim bölüm başkanı, 1 uzman psikolog, 4 özel eğitim öğretmeni ve 4 çocuk gelişimi öğretmeni çalışmaktadır. Alanında uzman ekibimiz farklı gelişim gösteren veya göstermeyen ama özel eğitime ihtiyacı olan tüm öğrencileri bireysel olarak değerlendirip uygun eğitim planı hazırlayıp sunmaktadır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz, akademik, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda eğitimlerini sürdürmekteyiz.  Değerlendirme sonucunda okul olgunluğu oluşmayan öğrencilerimizi http://yucelen.istanbul/ özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimize yönlendiriyoruz.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize değerlendirmemiz sonucu öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul kademelerinde karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla destek eğitim de sunularak akranlarıyla birlikte tam veya yarı zamanlı ya da ders bazlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları da yapılmaktadır. 

Özel eğitim sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması kapsamında bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yapabilirler.

Herhangi bir tanısı olmayıp derslerinde özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odasında eğitimlerde verilir.
Destek eğitim odasında öğrenciler ile eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitimler yapılır. Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun çalışma saatleri içinde öğrencinin ders saati içinde ya da dışında yapılır.

ÖZEL ELİT GENÇLER KOLEJİ olarak; 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin;  İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız. 

Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarımızla;
•    Zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve davranış problemlerini azaltmak, 
•    İşlevsel akademik becerilerini geliştirmek, 
•    Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini ve topluma uyumlarını desteklemek
•    İlgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda uygun eğitim programlarımız ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak üst düzey öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.

Ortaokul düzeyinden itibaren rehberlik hizmetlerimiz 2’ye ayrılır.

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
 • Eğitim Koçluğu (Danışmanlığı)

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 

Okulumuzda ortaokul öğrencilerimize yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarımız, öğrencilerimizin kendini gerçekleştiren, mutlu, 21 yy. becerilerini etik olarak benimsemiş bireyler yetiştirmektir. Ekibimiz tarafından hazırlanıp uygulanan gelişimsel ve önleyici programlarımızla, öğrencilerimizin yaşamlarına dokunmayı hedef almaktayız. Uzman kadromuzla akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini hedeflemekteyiz.

Ortaokulumuz da rehberlik servisimiz dönemin hassasiyetlerini göz önünde tutarak 5. sınıftan itibaren öğrencilerimizin sağlıklı iletişim kurabilmeleri için farklı çalışmalar yaparak eğitimler, seminerler düzenler. Okulumuzda; Rehberlik çalışmalarımızı sadece öğrenci üzerinden değil, okul-aile iş birliği çerçevesinde değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız; 

Öğrenci Rehberlik Çalışmaları

 • Bireysel görüşmeler (Randevulu Sistem)
 • Grup çalışmaları (Pdr Planlamalı)
 • Seminer ve eğitimler
 • Karar verme, sorumluluk
 • Etik olmanın önemi
 • Motivasyon ve başarı
 • Sınav kaygısı ile baş etme yolları
 • Geleceğin dünyası ve meslekleri
 • Veli Rehberlik Çalışmaları
 • Bireysel Görüşmeler (Randevulu Sistem)
 • Eğitim Seminerleri & Paneller (Alanında uzman ünlü akademisyenler)
 • Ergenlik Sorunları ve İletişim
 • Sınavlarda Ailenin Önemi Ve Rolü
 • Disiplin ve Otorite

EĞİTİM KOÇLUĞU (DANIŞMANLIĞI)
Öğrencinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır.  

Eğitim Koçu; 
•    Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
•    Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.
•    Akademik başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.
•    Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
•    Öğrencinin okul içinde/dışında yaşadığı sorunlarla öncelikle danışman öğretmen ilgilenir.

8. sınıflar için LGS çalışmalarımız ağustos ayından itibaren başlatılmaktadır.

•    ELİT TAKİP SİSTEMİ: Bu sistem ile en başından itibaren, haftalık ödevlendirme yapılmakta ve öğrencinin ödev performansı her cuma haftalık karne olarak verilmektedir. Elit Takip Sistemimiz’de öğrenci ve velilerimiz kendi şifreleri ile giriş yaparak her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.

•    PERİYODİK DENEME SINAVLARI: Öğrencilerimizdeki gelişmeleri takip etmek amacıyla 8. sınıflarımızda her hafta, 7. sınıflarımızda 2. dönemden itibaren periyodik deneme sınavları yapılmaktadır. Deneme sınavları bir önceki ölçme değerlendirme sonuçları göz önüne alınarak hazırlanır.

•    HAFTA İÇİ KAZANIM ETÜTLERİ: Ölçme değerlendirme sonuçları doğrultusunda her çarşamba eksik kazanımlara göre bireysel ya da grup olarak branşlar konu tekrarı yapmaktadır.

•    HAFTA SONU ETÜT PROGRAMI: Öğretmenlerimiz her hafta sonu öğrencilerin ihtiyacına yönelik konu anlatımı veya soru çözümü şeklinde çalışmalar yapmaktadır. Hafta sonu yapılan dersler Türkçe, matematik, fen, sosyal ve İngilizcedir. 

•    MENTÖR ÖĞRETMENLİK- EĞİTİM KOÇLUĞU: Okul içi ve okul dışında öğrencilerimizin sosyal ve eğitsel tüm faaliyetleri Eğitim Koçluğu yapan öğretmenler tarafından takip edilir. Velilerimiz ile periyodik görüşmeler yapılarak, rehber öğretmen desteği ile de sağlıklı bir ergenlik ve sınav hazırlık dönemi motivasyonu desteklenir.

•    KAMP DÖNEMLERİ: 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlatılan ara tatil uygulamalarında okulumuzda 8. sınıf LGS çalışmalarına ara verilememekte ve bire bir sınav ortamları hazırlanarak eğitim kampları düzenlenmektedir.