Ortaokul

Ortaokul

Elit Gençler Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ortaokul birinci sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

STEM Eğitimi Nedir?

 • STEM İngilizcesi Science – Technology – Enginering – Mathematics olan kelimelerin baş harflerinden oluşur. Biz bunu Fen – Teknoloji – Mühendislik – Matematik olarak tercüme edebiliriz. 

  STEM bütünleşik bir eğitim modelidir. Yani öğrencinin öğrendiklerini harmonik olarak birleştirerek yeni keşifler ortaya koyması amaçlanır.

   

  STEM yaklaşımının amacı aktif, üretken, eleştirel düşünebilen, bildiklerini ortak doğrultuda hareket ettirebilen, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine destek olan, vatansever nesiller yetiştirmektir.

   

  STEM yaklaşımını içinde barındıran en kapsamlı ve dikkat çekici modelleme yöntemi olarak Mekatronik Klübü kullanılır. Mekatronik, mekanik ve elektronik kelimelerinden türetilmiştir. Mekatronik günümüzde robot inşaası ve uygulamaları olarak anlaşılabilir. Biz de Elit Gençler Kolejleri olarak sizlere Mekatronik klübünü sunuyoruz. Mekatronik ile öğrencilerimiz STEM yaklaşımına en uygun şekilde, bilime dokunarak, bildiklerini istediği gibi kullanarak, öğrenmekten zevk alan ve öğrendiklerini aktif kullanabilen, eleştirel düşünen, üretken, vatansever bir birey olarak yetişirler.

Farklı Uygulamalarımız Nelerdir?

 • Dikkat Testleri Uygulaması,
 • Öğrenme Stilleri Testi,
 • UbD Tabanlı Eğitim,
 • Yabancı Dil Eğitimi,
 • Uluslararası Sınavlar, Projeler,
 • Stem Proje Okulu,
 • Zihin Atölyesi & Akıl Oyunları
 • Ek Etüt Sistemleri,
 • Aktif Aile Eğitimi, İletişimi ve Danışmanlık,
 • Elit Takip Sistemi (Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları)

Karakter Eğitimi Nedir?

 • Bizlerde hem eğitimciler, hem de anne-babalar olarak çocuklarımıza insani değerleri; doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, başkalarına saygılı olma, çalışkanlık, cesaret, ideal sahibi olma, kararlılık vb. küçük yaştan itibaren öğretilmesine inanıyoruz. 

  Bu konuda okulumuzda “Karakter Eğitimi Projesi” uyguluyor, evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında, karakter eğitimi konuları içerisinden her ay bir konu belirleyip bu kavramın çocuklarımıza kazandırılmasına çalışıyoruz.

Akıl Oyunları ve Zihin Atölyesi

Anlamaya odaklı eğitim tasarımında çocukların okulda öğrendiği bilgi, beceri ve değerleri hayatın her süreci ile ilişkilendirmeleri temel hedeftir.

 

Öğretmen öğrettiği bilgi ve becerinin çocuğa kazandırılması için amaca yönelik farklı materyaller, etkinlikler ve aktiviteler planlar.

 

 • Akılcılık (fluency); Çok sayıda düşünce üretme yeteneği;
 • Esneklik (flexibility); Çok çeşitlilikte düşünme, üretme, düşüncede yön değiştirme yeteneği,
 • Özgürlük (orginality); Yeni ve alışagelmiş düşünceleri üretme yeteneği,
 • Zenginleştirme; Ayrıntılar eklenerek düşüncenin tamamlanması.

 

Yaratıcı düşünme ve üretkenliği geliştiren akıl oyunları: Quaridor, Scippty, Reverse, Çin Daması, Mangala v.b. özel eğitmenler tarafından verilmektedir.

Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik

Ortaokul öğrencisi adolasan ve ergenlik dönemine girmiştir ve yaşanan sıkıntılar ve gerginlikler; analitik bir gözlem tecrübesine sahip bir uzman tarafından kolaylıkla çözülebilir.

 

İşte bu noktada Elit Gençler Koleji, eğitim danışmanları ve öğretmenleri ile koordineli çalışarak öğrencinin ve ailenin her türlü rehberlik gereksinimleri maksimum seviyede karşılamaktadır.

 

Pozitif Koçluk dediğimiz sistemimizde kişinin bugün nerede olduğuna; yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine dair kişisel farkındalığı arttırarak bir yol haritası belirler.

 

Uzman psikolog ve PDR (Psikolojik Danışman ve Rehberlik)’lerimizin çalışmaları:

 • Akademik başarı ve öğrenmeye ilişkin sorunlar
 • Sosyal uyum sorunları
 • Sınav kaygısıyla baş etme
 • Anne-baba-çocuk iletişimi
 • Özgüven eksikliği
 • Bireysel görüşmeler
 • Eğitici ve bilgilendirici seminerler