Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Her çocuğu ayrı, kıymetli bir cevher olarak görüyor, öz yapısında var olan yeteneklerini keşfedip geliştirmesini hedefliyoruz.

 

Çocuklarda kişiliğin oluşumu, insani duygular, ahlaki karakter, sosyal çevreyle iletişimin temelleri ilk yıllarda alınan eğitim ile şekillenir. Elit Gençler Kolejinde PDR birimimiz okulumuzda verilecek eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla içten ve insani yeni bir bakış açısıyla olumlu davranışlara odaklanıp, yapıcı, teşvik edici bir tutumu benimsemektedir.

 

PDR birimi olarak amacımız öğrencilerimizin;

  • Bilgi, beceri ve yeteneklerine dair farkındalık kazanıp, geliştirebilen,
  • Duygularını tanıyan, ifade ve kontrol edebilen,
  • Olumlu benlik algısı geliştirebilen,
  • Kendi kendini yönetebilen,
  • Gerçekçi kararlar alabilen,
  • Sorunlarını çözebilen ve çevresine uyum sağlayabilen,
  • Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, duyarlı, empati kurabilen,
  • Gerçekçi, dengeli, mutlu ve üreten bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktır.

 

Gelişimlerini sistematik olarak takip ederek, olumlu yönlerini güçlendirmek ve olumsuz özelliklerini değiştirebilme becerisini kazandırmayı, onları sadece akademik olarak değil tüm yönleriyle gelişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.