[chatbot]

STEM

STEM  YAKLAŞIMLI  EĞİTİM MODELİ

  STEM yaklaşımlı eğitim modelini Elit Gençler Koleji olarak alanında uzmanlaşmış ve STEM Eğitimi sertifika programlarına katılmış öğretmenlerimiz ile 4 yıldır  öğrencilerimize sunmaktayız. STEM Modeli uygulamalarımız, planlamalarımız, etkinliklerimiz ve öğretmen eğitimlerimiz  Aydın Üniversitesi ile iş birliği yapılarak Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Akgündüz ‘ün STEM Eğitimi Sertifika  programı ile alınmıştır.

STEM  NEDİR?

 STEM: Science, (Bilim) - Technology, (Teknoloji)  - Engineering (Mühendislik) - Math (Matematik) dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelidir. Ana  okulundan üniversiteye kadar devam eden sarmal bir eğitim  sistemidir. Disiplinler üstü bir  yaklaşım olan STEM yaklaşımlı eğitim, disiplinler arasında tam bütünleşme sağlar.

NEDEN STEM?

    STEM yaklaşımlı eğitim modeli ile öğrencilerimizin erken yaşta; eleştirel düşünme, yaratıcılık ve  problem çözme, grup ile çalışarak iş birliği yapabilme,  sorgulama , araştırma , buluş  yapma, üretme  becerilerini artırarak  21.yüzyılın becerilerini kazanmasını hedefliyoruz.  Bu model ,  öğrencilerimizin anlamlı öğrenmelerini sağlamaya ve öğrendiklerini yeni  durumlara  transfer etme  becerilerini geliştirmeye büyük katkı sağlayacaktır. STEM yaklaşımı ile öğretme öğrenme sürecinin sonunda elde edilen kazanımlarla hayal edip  tasarlayarak,  süreç döngüsünü kullanarak öğrencilerin bir ürün ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir. Biz öğrencilerimizi bu süreçlerde yönlendirerek kazanımlar doğrultusunda Fen, Matematik, Mühendislik ve 21. yüzyıl becerileri de kullanılarak  bir ürün ortaya çıkarmaları ve bilgilerin kalıcı olarak öğrenilmesini sağlıyoruz.

STEM yaklaşımının geliştirici özelliğini kullanarak öğrencilerimizi; yeni çağın gelişen, değişen ,yenilikçi, üretken ve iş birliği gerektiren  teknoloji dünyasında daha etkin ve belirleyici bireyler olmaları için  hazırlıyoruz.