STEM EĞİTİMİ

STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder. Elit Gençler Koleji STEM eğitimleri tüm yaş gruplarındaki (okul öncesi eğitimden, doktora sonrası eğitimlere kadar) formel ve enformel eğitimleri kapsar. STEM çalışmalarını destekleyenler, mühendislik eğitiminin diğer alanlar içine katılarak daha da yaygınlaştırılmasını, mühendislik eğitimine daha erken yaşlarda, hatta ilkokul çağında başlanması gerektiğini savunmaktadırlar.

 

STEM öncelikle gelişmiş ülkelerin ve yeni dönemde gelişmekte olan ülkelerin bilgi ve teknolojiyi üretmek için girdikleri bu bilimsel inovasyon yarışında; bilimi ve bilimsel çalışma süreçlerini bilimsel bakış açıları geliştirerek yeni insan kaynağını oluşturma hamlesi olarak da görülebilir. Özellikle fen ve matematik disiplinlerini referans alarak mühendislik ve teknoloji uygulamaları ile öğrencilerin ve dolayısıyla 21. yüzyılın genç ve yetişkinlerinin bilgi ve beceri seviyelerini yükselterek farklılaştıran STEM, Elit Gençler Koleji bünyesinde yürütülmektedir.