STEM EĞİTİMİ

STEM Eğitimi

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde; yani farklı disiplinleri bir bütün olarak görünmesini sağlamaya çalışan bir eğitim yaklaşımıdır. Bugün tüm dünyada gelecekte STEM eğitimi ile yetişmiş, yani farklı disiplinleri bir bütün içerisinde öğrenmiş beyinlere ihtiyaç duyulacağı kabul görmektedir. STEM eğitim modeli, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

STEM Yaklaşımı ile öğrenciler neler kazanacak?

 • Merak ve üretkenlik,
 • Olaylar arasındaki bağlantıyı görmek,
 • Sistematik düşünme becerisinin geliştirilmesi,
 • Küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması,
 • Yaratıcı düşünebilme,
 • Problem çözebilme yetisi kazandırılması,
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme,
 • Kıvraklık ve esneklik,
 • İnisiyatif kullanabilme ve girişimcilik,
 • Etkili sözel ve yazılı iletişim,
 • Bilgiye erişim ve analiz becerilerini kazandırmaktadır.