[chatbot]

UbD


UBD NEDİR? : Understanding by Design, ( Tasarım Yolu ile Öğrenme) merkezine öğrencilerde derin ve kalıcı anlamayı alan, yenilikçi ve kapsamlı bir eğitim modelidir. Bu program öğretim ve ölçme-değerlendirme tasarımı hakkında bir düşünme biçimini temsil eder.

Okulumuz akademik programımızın temelini planlama ve programlama yaklaşımı olan UBD (Tasarım Yolu ile Öğrenme) oluşturmaktadır. Bu aşamada İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri  Doç.Dr. Sertel Altun ve Doç.Dr. Banu Yücel Toy hocalarımızdan alınan öğretmen eğitimleri ile okulumuzda UBD metodunun temelleri atılmıştır.   Öğrencilerimizin öğrenme süreçleri bir bütün olarak algılanıp ve tek düze ders anlatımı ile değil, tek tek ele alınmaktadır. Bireysel ihtiyaçları, farklı öğrenme stilleri farklı becerileri belirlenerek, ihtiyaca yönelik planlamalar yapılmaktadır. Biz her öğrencimizin  kişiliklerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine rehberlik ediyoruz. UBD Modelini kullanmaktaki, en temel amacımız derin ve kalıcı anlamayı ve öğrencilerimizin kendi öğrenme yöntemlerini bulmalarını  sağlamaktır.

Tasarım Yoluyla Öğrenme’yi geleneksel eğitim uygulamalarından ayıran en önemli özelliği geriye dönük planlama sürecinin kullanılmasını vurgulamasıdır. Planlama sürecine etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile başlamak yerine, bireyin sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanır. Bu düşünce tüm eğitim-öğretim programı ve ölçme değerlendirme planlamasının odak noktasını oluşturur.

 

Elit Gençler Kolejinde öğrencilerin sadece okul yaşantılarında değil, birer yetişkin olduklarında da kullanmaları beklenen analiz etme, yorumlama ve günlük hayat problemlerine çözüm bulma becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Understanding by Design (UbD) çerçevesinde hazırlanan ders planları, derslerde verilen tüm bilgi ve becerilerin gerçek yaşama transfer edilmesini sağlayacak deneyimlerden oluşmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin önemini vurgulamak amacıyla da laboratuvarda gruplar halinde çalışma imkanları sağlanmaktadır.

 

Kalıcı anlamaya yönelik hazırlanmış ders (UbD) planları yapılırken ve dersler işlenirken STEM ve Engineering Design/Mühendislik Tasarım gibi yenilikçi öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin bağlam temelli ve etkin öğrenmelerini sağlayacak öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

Bilişim Teknolojileri, Matematik ve Görsel Sanatlar dersleri ile disiplinler arası çalışmalar planlanarak öğrencilerin farklı alanlarda sahip oldukları bilgi ve becerilerini kullanmaları sağlanmaktadır. Ürettikleri projelerle de çeşitli yarışmalara katılım sağlanarak farklı öğrenme ortamlarını ve ürünleri de gözlemleme şansı verilmektedir.