SKS Eğitimleri

Kolejimiz de öğrencilerin akademik başarıları kadar bireysel gelişimleri de desteklenmekte ve öğrencilerin duygusal, zihinsel ve fiziksel potansiyellerine yatırımlar yapılmaktadır. Bu noktada SKS yani Spor, Kültür ve Sanat etkinliklerimiz yıl boyunca devam etmekte ve gerektiğinde kurum dışı danışmanlık hizmetleri ile öğrencilerimize artı değerler katılmaktadır. İşte bazı Spor, Kültür ve Sanat Etkinliklerimiz;

 

Maker ve Kodlama Eğitimi: İlkokul öğrencilerine yönelik verilmekte olan kursumuz matematiksel düşünme becerisi, yaratıcılık ve farklı yöntemlerle bilgisayar programlama eğitimi vermektedir.

 

Piyano ve Gitar Eğitimi: Uzman öğretmenler tarafından verilen piyano derslerimiz yine hafta sonu düzenlenen özel bir çalışmadır.

 

Basketbol Eğitimi: Hafta sonu basketbol çalışmalarımız okulumuz da sürdürülmektedir. Yeni yetenekleri keşfediyor, çocuklarımıza da spor disiplini kazandırmayı hedefliyoruz. Basketbol kurslarımız yaş aralıklarına göre gruplandırılarak düzenlenmektedir.

 

Resim Uygulamaları: İlkokul ve Ortaokul seviyesi öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmek ve bir hobi kazandırmak amacıyla kara kalem, desen, yağlı boya resim çalışmalarına yönelik eğitimleri içerir.

 

Akıl Oyunları ve Zihin Atölyesi: Anlamaya odaklı eğitim tasarımında çocukların okulda öğrendiği bilgi, beceri ve değerleri hayatın her süreci ile ilişkilendirmeleri temel hedeftir. Öğretmen öğrettiği bilgi ve becerinin çocuğa kazandırılması için amaca yönelik farklı materyaller, etkinlikler ve aktiviteler planlar.

 

İngilizce Drama Kulübü: İngilizce drama, öğrencilerin zihinlerindeki düşüncelere kelime oyunlarıyla yön vererek görsel bir şölene dönüştüren, soyut kavramları (neşe, üzüntü, mutluluk, acı vb.) ufak hareketlerle somut hale getiren, içinde yaşadıkları dünyayı farklı bir tarzda yorumlayarak tekrar kurgulamaları,bakmaları, görmeleri, sormaları, cevaplamaları ve tüm bunları yaparken de İngilizcelerini geliştirmelerini sağlar.